Kalender

Mar
6
tis
2018
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Mar 6 kl. 18:00 – 21:15

Tredje kurstillfället i Sören Bondesons grundkurs i skrivande.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Mar
8
tor
2018
Kurs i mänskliga rättigheter @ Birkagården
Mar 8 kl. 18:00 – 20:30

Rösta – varför då? I september 2018 är det åter val i Sverige – men varför ska en rösta och vem får rösta? Är det en mänsklig eller medborgerlig rättighet – och vad är skillnaden?

Mar
13
tis
2018
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Mar 13 kl. 18:00 – 21:15

Fjärde kurstillfället i Sören Bondesons grundkurs i skrivande.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Mar
15
tor
2018
Kurs i mänskliga rättigheter @ Birkagården
Mar 15 kl. 18:00 – 20:30

Har inte alla rätt till vård och skola? Alla människor ska, utan undantag tillförsäkras ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Mar
20
tis
2018
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Mar 20 kl. 18:00 – 21:15

Femte kurstillfället i Sören Bondesons grundkurs i skrivande.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här. 

Mar
22
tor
2018
Kurs i mänskliga rättigheter @ Birkagården
Mar 22 kl. 18:00 – 20:30

Rätten till asyl. Hur motiveras den nya, tillfälliga asyllagen – hur stämmer den överens med den asylrätten? Vi tittar även på den generella flyktingsituationen i Europa och världen.

Apr
10
tis
2018
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Apr 10 kl. 18:00 – 21:15

Sjätte kurstillfället i Sören Bondesons grundkurs i skrivande.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Apr
12
tor
2018
Kurs i mänskliga rättigheter @ Birkagården
Apr 12 kl. 18:00 – 20:30

Rasismens ansikte. Varje dag utsätts människor för diskriminering och rasism och människors möjlighet att utöva sina rättigheter är olika beroende på vem man är. Vem diskrimineras i Sverige idag?

Apr
17
tis
2018
Skrivarkurs kväll @ Föreningen Ordfront
Apr 17 kl. 18:00 – 21:15

Sjunde kurstillfället i Sören Bondesons grundkurs i skrivande.
Deltagarna får lära sig de hantverksmässiga och konstnärliga grunderna i att skriva skönlitterärt. Elevernas texter står i centrum och diskuteras utifrån frågeställningar som: Finns det något du kan förbättra? Fungerar dialogen och perspektivet? Blir personerna levande i texten? Hur gör man för att komma vidare i texten? Varje lektion inleds med en kortare föreläsning som tar upp: metoder vid skrivande, olika berättarperspektiv, person- och miljögestaltning, att skriva dialoger, utveckling av sin språkkänsla, att lära sig tänka i scener, textstruktur, hur man lägger upp en längre text och berättarteknik.

Läs mer här

Apr
19
tor
2018
Kurs i mänskliga rättigheter @ Birkagården
Apr 19 kl. 18:00 – 20:30

Tryck- och yttrandefrihet – Får en plötsligt säga vad som helst?