Fristadsförfattare till Mänskliga Rättighetsdagarna

Ordfront har bjudit in tre fristadsförfattare till Mänskliga Rättighetsdagarna. De har alla fått en fristad i Sverige efter att ha utsatts för hot i sina hemländer. Nedan kan du läsa mer om vilka de är och om deras medverkan under MR-dagarna.

Michail Borzykin. Foto: Wikimediacommons

Michail Borzykin är grundare och sångare i det ryska rockbandet Televizor, som har varit kända sedan 1980-talet. Genom sina sånger har Borzykin kritiserat både maktmissbruk och förtryck i samhället, från dåtidens Sovjet-regim till dagens Putin-styre. Detta har lett till konsekvenser för både bandet och Borzykin själv. De har blivit helt förbjudna att göra framträdande i Ryssland och det har även blivit förbjudet att spela deras musik på TV och Radio. Idag har Michail Borzykin fått en fristad i Sandviken för att kunna fortsätta skapa musik utan hot och trakasserier.

Michail Borzykin kommer att medverka och spela i Ordfronts seminarium When Criticism is Labelled Terrorism på torsdagen den 15 november kl. 13.00–14.30 i sal T1. Han kommer även att medverka i en intervju under Settings All Set for Pep på Stora Scenen torsdagen den 15 november kl. 16.30–18.30.

Sahar Mousa är en palestinsk poet, författare och redaktör från Gaza. Mousa skriver ofta om den rådande situationen i det palestinska samhället. I hennes texter beskrivs krig, politisk polarisering, social orättvisa och det dåliga allmäntillståndet hos befolkningen. Texterna är präglade av ett feministiskt perspektiv och hon använder sig ofta av stark symbolism i sina beskrivningar av krigets påverkan på människors liv. Sahar Mousa har fått en fristad i Sverige efter att hon blivit dödshotad av en lokal IS-grupp. Hoten uppkom efter att Mousa publicerade en artikelserie på Facebook, denna kallas ”Krigets dagböcker” och handlade om krigen i Gaza under 2008 och 2012.

Sahar Mousa kommer under torsdagen den 15 november läsa en av sina texter och medverka i en intervju under Settings All Set for Pep på Stora Scenen mellan kl. 16.30–18.30.

Ashraf Bagheri är journalist, författare, redaktör och utgivare från Iran. År 2008 startade hon förlaget Chatr och hon har själv gett ut två böcker sen dess. En av böckerna har dock i efterhand blivit belagtagen av Iransk säkerhetspolis. Bagheri har tagit ställning mot flera samhällsproblem i sitt skrivande samt arbetar för kvinnor och barns rättigheter. Hon har skrivit artiklar om kvinnors arbetsförhållanden, sexuella trakasserier, prostitution, våld i nära relationer och föräldralöshet hos barn. Ingen av dessa artiklar har tillåtits att bli publicerade. Bagheri har fått möta motstånd i sitt arbete och har vid många tillfällen utsatts för censur, men också hot och trakasserier från myndigheter. Därför är Bagheri i Sverige idag, där hon har fått fristad.

Ashraf Bagheri kommer att läsa i samband med seminariet The Perils of Defending Human Rights som hålls på lördagen den 17 november kl. 10.00–11.00 i sal T1.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top