Det snackas om Reinfeldtkoden!

Åtta år med Reinfeldt, Bokslut Reinfeldt och Reinfeldtkoden av Daniel Suhonen, Stefan Carlén och Christer Persson
Denna trilogi av ettriga politiska analyser har samtidsnärvaro och vänsterpolitiskt bett, men är samtidigt historiska dokument från förstörelsens tidevarv.”

http://www.svd.se/kultur/i-valrorelsens-bakvatten_3698244.svd

 

”Historien om hur Alliansen undergrävt det socialdemokratiska samhällsbygget har berättats många gånger förut. Men Reinfeldtkoden gör något nytt och viktigt. Analysen tar avstamp i en enkel, klar och vedertagen definition av hur det svenska samhället var uppbyggt. Därmed blir det tydligt hur strategiskt och effektivt Alliansens angrepp har varit. Under läsningen försvinner alla tvivel.”

 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article19158433.ab

 

”Författarna gör en grundlig genomgång av hur den svenska välfärdsmodellen fungerar och hur den nu håller på att raseras. ”Reinfeldtkoden” kan därför läsas som en visserligen starkt polemisk, men ändå en gedigen lärobok om vad den svenska modellen är och hur den fungerar och vilka värderingar som ligger bakom att ett solidariskt samhälle ska byggas just enligt ”den svenska modellen”.
http://www.politiken.se/2014/26akt/reinfeldtkoden_221712a

 

”Det är socialdemokraternas dag och först ut är fackföreningarnas tankesmedja Katalys med ett seminarium kring boken Reinfeldtkoden, om vad man ser som alliansregeringens nedmontering av den svenska modellen. Seminariet är knökfullt…”

http://blogg.resume.se/almedalsbloggen/2014/06/29/somningt-almedalen-drar-igang/

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top