Extra stämma 2021

Ordfront kallar till extra stämma den 25 oktober 2021

Föreningen Ordfronts styrelse kallar medlemmarna till extra stämma i syfte att genomföra stadgeändringar.

Datum: måndagen den 25 oktober kl 18:00

Stämman hålls digitalt via Zoom.

Dagordning: enligt stadgarna

Deltagande: medlem ska enligt stadgarna anmäla sitt deltagande senast två veckor före stämmodagen, d v s den 11 oktober 2021. Fastställd medlemsavgift ska därvid vara betald. Anmälan görs till info@ordfront.se

Eventuella motioner med anledning av – och i direkt anslutning till – ärendet som extra stämman ska behandla ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor efter det att kallelsen gått ut, d v s den 4 oktober 2021. Se ändringsförslag nedan.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen