Ordfront i krisen

Föreningen Ordfront är i likhet med många andra mycket illa ute. Pandemin ställer det mesta på ända. För vår del handlar det om att hålla ut och överleva. Men vi behöver hjälp. Vår ekonomi grundar sig i medlemmarnas avgifter. Men vi är också beroende av bidrag till de projekt vi driver. Och till stor del även av intäkter från försäljning av biljetter, utställningar, program samt kurser och utbildningar. Ordfront har inga statliga verksamhetsbidrag för sin verksamhet, bidrag måste sökas år från år. Vi är ingen insamlingsorganisation och får därför inte miljoner från Postkodlotteriet. Det gör att vår ekonomi nu är mycket osäker.

Vi behöver bli fler
Antalet medlemmar har under senare tid ökat något till cirka 3 500. Men vi behöver bli fler. Vi vet att många människor delar våra syften och mål: Demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde.

Du som redan är medlem kan genom att informera andra om Ordfront och få dem att teckna medlemskap. Om var och en av oss kan värva bara en ny medlem, så skulle  vi komma en bra bit på väg mot en tryggare ekonomi. Det gäller även bortanför coronatider.

Vad händer med Ordfronts verksamheter?
Vår största verksamheten är de årliga MR-dagarna: 3 dagar med mängder av aktiviteter kring Mänskliga Rättigheter och Demokrati som lockar  3500 och 5 000 besökare. En stor del av denna mässa kan människor besöka gratis – något som är mycket viktigt för Ordfront. Arrangemanget är icke-vinstdrivande och helt unikt. Något liknande finns inte i hela Norden.

MR-dagarna är ett samarrangemang med många organisationer där Ordfront är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för planering och genomförande. Vårt kansli arbetar med kommuner och regioner, bidragsansökningar, försäljning av utställarplatser och seminarier, kontakter med medverkanden, biljettförsäljning, marknadsföring, mediakontakter och mycket annat.

Planeringen av höstens MR-dagar är inne i sitt slutskede. Planeringen inför MR-dagarna 2021 är igång och 2022 påbörjas inom kort. Vi jobbar vidare med utgångspunkten att årets MR-dagarn, planerade att hållas första helgen i december i Uppsala kommer att kunna genomföras.

Men den bistra sanningen är: vi vet inte. Kommer coronasituationen att ändras? Kan vi sälja utställarplatser och biljetter? Och i så fall tillräckligt för att täcka de stora kostnader som projektet kräver.

Att tvingas ställa in MR-dagarna skulle leda till stora ekonomiska svårigheter för Ordfront. Det skulle också vara en förlust för hela Sverige, MR-dagarna är den plats där många samlar kraft och orkar stå emot den tillbakagång som demokrati och mänskliga rättigheter tyvärr möter i världen och Sverige idag.

Ordfront andra verksamheter är kurser och seminarier om Mänskliga Rättigheter och Demokrati. Under senare tid har vi genomfört sådana kurser för framför allt personal vid folkhögskolor.

Vi var precis på gång att vända oss till folkbildningsinstitutioner, fackförbund, företag och andra organisationer i civilsamhället. Nu tvingas vi skjuta upp dessa planer, vilket innebär ytterligare ett ekonomiskt bortfall.

En av våra kärnverksamheter är den produkt du just nu håller i din hand – Ordfront magasin. Den produceras helt med de medel vi får in från dig och våra övriga medlemmar, plus ett litet tidskriftsstöd från Statens Kulturråd.  Möjligheten att köpa in högkvalitativa texter och bilder hänger också samman med annonsförsäljningen, och den går mycket trögt i dessa tider. Magasinet går idag tyvärr inte runt på dessa intäkter utan är beroende av att vår övriga verksamhet går ihop. Fler medlemmar är avgörande för att Ordfront magasin ska kunna fortleva.

Att ta del av samhällets insatser
Vi jobbar för fullt med att söka medel för de projekt vi vill genomföra – oavsett corona. Men konkurrensen om pengarna är stor, och intäkter osäkra.

Regeringen och andra organ har beslutat om kraftfulla ekonomiska insatser för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare som drabbas av Covid-19.  Självfallet kommer vi att försöka ta del av dessa. Men i skrivande stund vet vi inte om detta är möjligt. Mycket är oklart och vi vet i dagsläget inte om insatserna kommer att gälla oss eller om de kommer att räcka till.

Som medlem kan du:

  • Informera ofta och brett om Ordfronts verksamhet
  • Värva nya medlemmar
  • Ge ett frivilligt bidrag eller gåva
    Swish: 123 160 60 78

Om du vill hjälpa på annat sätt:

  • Om du är leverantör – bli sponsor eller rabattera, dela upp fakturor
  • Om du jobbar i skola, folkhögskola, studieförbund, företag eller organisation boka in en utbildning till hösten
  • Anmäl dig till kurs i skrivande eller mänskliga rättigheter/demokrati till hösten

Du hittar mer information om Ordfronts arbete och hur du värvar eller blir medlem på www.ordfront.se
Du sätter in Ditt bidrag på post/bankgiro 5627-1075 eller swishar till 123 160 60 78 om Du vill skänka pengar.
Du mailar Dina idéer och tips om sponsorer och annat till info@ordfront.se


Bo Löwkrantz
Ordförande Föreningen Ordfront

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top