Ordfront presenterar Joy Ngozi Ezeilo

Aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och är aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och offentligrättsliga institutionen, juridiska fakultetet, vid University of Nigeria i Enugu.

Joy Ngozi Ezeilo har anlitats som konsult/undervisare i mänskliga rättigheter, genusfrågor, styrelseformer och konfliktlösning av många internationella och nationella organisationer, bland annat, Nigerian Judicial Institute (NJI), UNDP, UNIFEM, UNICEF och USAID.

Mellan 2008-2014 var Joy Ezeilo FN:s särskilda rapportör i frågor om trafficking och satt i styrelsen för UN Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking fram till 2016. Joy är fortsatt rådgivare till den internationella organisationen i dess arbete kring människosmuggling och var i slutet av september i år inbjuden av FN:s generalförsamling för att tala i anslutning till framtagandet av en Global Plan of Action on Trafficking.

Ezeilo är aktivt engagerad i civilsamhället i Nigeria, mer specifikt inom områdena för mänskliga rättigheter, demokrati och gott styre. Hon är grundare och verkställande direktör för Women’s Aid Collective (WACOL), en icke-statlig organisation som syftar till att främja och skydda kvinnors, samt unga människors mänskliga rättigheter. Genom sin organisation såg hon till att universitetet i Enugu introducerade ämnet Kvinnor, barn och lagen och såg även till att lärosätet förde upp frågor om rätten till hälsa och reproduktiva rättigheter i sitt utbildningsprogram.

Hon är samordnare för South East Women Network (SEWNET), grundare och moderator i koalitionen för West African Women’s Rights Coalition (WAWORC) och har under det här mandatet initierat »Say No to Violence Against Women and Girls Campaign« bland andra.

Ezeilo har arbetat för flera nigerianska regeringar på både statlig och federal nivå, i olika kapaciteter. Speciellt utmärkande var hennes utnämning till hederskommissionär för kvinnofrågor och social utveckling, i Enugu-regionen (2003-2004) och som federal delegat till den nationella politiska reformkonferensen. Nyligen utnämndes hon till ordförande i ett regeringsutskott för att utarbeta ett lagförslag om avskaffande av våld. Hon har även utnämnts av Enugus statsguvernör som medlem i styrelsen för ett medborgarrättsligt medlingscentrum i regionen.

Ezeilo har en master från Queen Mary College, University of London, hon har fungerat som forskningsassistent vid University of California, Irvine och år 2001 utsågs hon till Principal Professor (huvudlärare) vid University of California, Riverside. Ezeilo har även examen inom freds och konfliktstudier vid såväl CODESRIA i Dakar, Senegal, som vid Uppsala universitet.

Hennes viktiga arbete har uppmärksammats med ett flertal hedersutmärkelser runt om i världen och sedan 2003 är hon hedershövding Ada Eji Eje Mba I of the Ihe.

När och var?

Who will protect our human rights in the future?

Fredag 10:30 – 12:00
Hammarskjöldsalen

Human Trafficking – slavery of today

Lördag 12:00 – 12:30
Globala scenen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top