Ordfront presenterar Kirsten Meersschaert

Meersschaert har arbetat för World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM) sedan 2017 och utnämndes år 2015 till programchef vid organisationen. Hon ansvarar för närvarande för det programarbete som rör koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (CICC) samt den internationella koalitionen kring skyldigheten att skydda (Responsibility to Protect).

Fram till 2015 var Meerschaert chef vid World Federalist Movements sekretariat i Haag och ledde innan dess koalitionens kontor i Bryssel i Belgien. Fram till 2016 var hon ansvarig för koalitionens Europaprogram.

Innan Meersschaert anställdes av WFM- IGP/CICC arbetade hon som konsult för internationell utveckling, gentemot projekt som finansierades av Världsbanken, USAID, Europeiska unionen, regionala utvecklingsbanker och olika regeringar.

Kirsten Meerschaert har en magisterexamen i internationella relationer från Universiteit van Amsterdam och en kandidatexamen i statsvetenskap och Europeiska studier från New York University. Meersschaert har även ett specialiserad Masterexamen inom Humanitarian Policys, från Institut de Relations Internationales et Stratégiques i Paris, Frankrike.

När och var?

20 years of international justice – current challenges and the way ahead (miniseminarium)

Fredag 13:00 – 14:00
Konferensrum 10

20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Fredag 15:00 – 15:30
Globala scenen

OM CICC:

Koalitionen för International Criminal Court, CICC, startade 1995 som en uppmaning från 25 mänskliga rättighetsorganisationer till världens stater att etablera en permanent brottmålsdomstol, som skulle ställa individer till svars för krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Sedan dess har inte bara domstolen blivit verklighet, civilsamhällskoalitionen har vuxit till och idag är närmare 2500 organisationer anslutna. Koalitionen bevakar och följer domstolens arbete, den medverkar i samtal med de anslutna staterna och arbetar för en universell, frivillig anslutning till domstolen med målet att ge alla människor tillgång till rättvisa och fred.

 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top