Ordfront presenterar William (Bill) Pace

Verkställande direktör för World Federalist Movement –Institute for Global Policy* och grundare samt samordnare för NGO-koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (ICC). En sammanslutning som idag har fler än 2500 civilsamhällesorganisationer från hela världen, kopplade till sig.

Bill Pace, är vapenvägraren från Vietnamkriget som hittade vägen till sitt globala fredsarbete, via astronomin och Albert Einsteins texter om fred och den moraliska kampen mot krig. Bill inspirerades att skapa och leda civilsamhällesorganisationer som fokuserade på att upprätthålla och främja folkrätten och staters skyldighet att agera i enlighet med den.  Bill Pace har stått i förgrunden för en rörelse som vill försäkra det civila samhället betydelse och inflytande i det statliga beslutsfattande som sker på internationell/global nivå. Genom sitt arbete har han på så sätt byggt en brygga mellan civilsamhället och nationalstaterna och påverkat utgången i viktiga förhandlingar.

1995, när Bill insåg att etablerandet av en brottmålsdomstol verkligen kunde bli möjlig startade han NGO-koalitionen för ICC.   Hans arbete fick avgörande betydelse för framtagandet av Romstadgan för ICC, vilket bland annat offentligt uppmärksammades 2001 då han tilldelades William J. Butler Human Rights Medal för att ha varit en »cardinal figure in the creation of a permanent international criminal court.« Det arbete som koalitionen gjorde i Rom påverkade staterna att skapa en domstol vars uppgift  inte enbart styrdes av FN:s säkerhetsråd utan av en oberoende åklagare. Sedan domstolen började arbeta har koalitionen ägnat stor kraft åt flera sakfrågor, inte minst med målsättningen att få en så stor anslutning till Romstadgan som möjligt.

Bill Pace är även en medstiftare, samt styrkommittémedlem i den internationella koalitionen för Responsibilty to Protect initiativet.  Arbetet ledde till att FN:s säkerhetsråd 2005 antog en resolution som slår fast staternas ansvar att aktivt ingripa när extrema människorättskränkningar sker och att skydda individen oavsett hur dess regering agerar eller inte agerar.

Pace har haft flera andra internationella uppdrag, bland annat för Hague Appeal for Peace och Center for the Development of International Law. Sedan en tid är han även ordförande för Center for United Nations Reform Education, vars arbete går ut på att reformera och stärka FN.

När och var?

20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Fredag 10 november 13:00 – 14:00
Konferensrum 10

20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Fredag 10 november 15:00 – 15:30
Miniseminarium, Globala scenen

 

* Rörelsen bildades redan 1947 och arbetar med målet att uppfylla löftet om en global fred och att verka för att bygga en säkrare och mer rättvis värld. Inom rörelsen finns ett flertal olika program upprättade för att skydda civilbefolkning från hoten om folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, men även program som verkar för ökad insyn i statligt styre, öka tillgången till rättvisa och främja rättsstatens principer. WFM-IGP arbetar tätt tillsammans med FN, regeringar och andra internationella och regionala institutioner runt om i världen.

 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen