Stå upp för rätten att granska makten!

I april 2022 antog riksdagen, efter kort utredningstid och mycket lite debatt, i ett första beslut den så kallade utlandspionerilagen. I november samma år med ett mellanliggande val, antogs lagen igen i ett nytt beslut av riksdagen. På bara 7 månader hade tryck- och yttrandefriheten kraftigt försvagats och utövandet av grundlagsstadgade rättigheter kriminaliserats.

I realiteten kan det handla om allvarliga övergrepp som begås exv. av utsända FN-soldater mot civilbefolkningen, tortyr av utlämnade terroristmisstänkta eller krigsförbrytelser begångna i militära insatser, exempelvis inom Nato …

Under hösten 2022 startade en grupp jurister, journalister och pressfrihetsvänner en kampanj med syfte att få dessa inskränkande bestämmelser upphävda så fort som det går. Vi vet att motståndet mot inskränkningarna var brett.  Nu vill vi motverka att det tillstånd som den svenska yttrandefriheten har hamnat i börjar uppfattas som normalt och omöjligt att göra något åt.

På vår kampanjsida kan du läsa om vad de genomförda ändringarna i TF och brottsbalken innebär. Här hittar du också länkar och uppgifter om redan publicerade artiklar och debattinlägg i ämnet. Hur kommer det sig att ändringarna i vår lagstiftning gjordes och hur såg vägen ut under de tio år som utredningarna pågick? Du hittar information även om detta.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen