Läkare i världen får Ordfronts Demokratipris

Så här lyder Demokratiprisjuryns motivering: Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2015 är Läkare i världen. Läkare i världen är en människorättsorganisation som arbetar […]

Demokrati eller undergång? Elaine Scarry till Mänskliga Rättighetsdagarna

Dagens massförstörelsevapen är oförenliga med demokrati. De ger ett fåtal individer alldeles för mycket makt. Det menar Elaine Scarry, professor i litteratur och estetik vid Harvard, som Ordfront har bjudit in till Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg i november. Den amerikanska professorn Elaine Scarrys undersökning av krig och tortyr i boken The Body in Pain: The […]

Konstnärlig frihet och människorättsaktivism i Ryssland – möten i Stockholm

Den 12-13 oktober anordnade Ordfront i samarbete med International Youth Human Rights Movement, Voronezh, konferensen ”Freedom of Expression, Protest and Art in Russia”. Anna Gaskarova, journalist vid snob.ru och hustru till fängslade Bolotnajafången Alexej Gaskarov och Anna Dobrovolskaya från International Youth Human Rights Movement, Voronezh, var två av konferensdeltagarna. Här är en översättning av Sveriges Radios Maxim Lapitskij’s […]

Alexej Polikhovich villkorligt frigiven

När Bolotnajafången Alexej Polkhovich hade uppfyllt alla kriterier som enligt rysk lag ställs för villkorlig frigivning fick han ändå avslag av domstolen. Nu har självaste presidentens människorättsombudsman lagt sig i domstolens hantering, vilket innebär att Polikhovich blivit villkorligt frigiven – 100 dagar innan straffet avtjänats. Att domstolen tidigare inte ville försätta Polikhovich på fri fot […]

Ny kurs! Säkra vägar in i EU

Asylsökande, flyktingar och mänskliga rättigheter – Inte sedan andra världskriget har fler människor varit på flykt än idag. Men i Europa byggs nya murar för att hålla människor borta och det köpslås med länder utanför EU för att förhindra att människor tar sig hit. Hur hänger EU:s agerande ihop med grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten […]

Andrey Makarevich uttrycker sitt stöd för Ordfronts Bolotnajakampanj

Ordfront inledde sin kampanj för ryska politiska fångar (Bolotnajakampanjen) i samband med att Ryssland i allt snabbare takt började förvandlas från teoretisk demokrati till en alltmer diktaturliknande regim. Så fort som Putin blev installerad på sin tredje (fjärde) illegitima mandatperiod, började regimen gripa folk enligt fabricerade anklagelser och stifta nya lagar som inskränkte fri- och […]