Gå en kurs i mänskliga rättigheter

Ordfront kommer att hålla en kurs i mänskliga rättigheter under våren 2018 som syftar till att ge dig kunskap och verktyg att analysera och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren, i takt med att vi ser att de mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna ifrågasätts i allt högre grad, […]

Demokrati under hot? Välkommen till valårets viktigaste konferens

Partier, rörelser och strömningar som verkar mot demokrati och mänskliga rättigheter vinner mark och utgör ett faktiskt hot mot ett demokratiskt system som länge tagits för givet. Hur ser hotet mot demokratin ut och hur fungerar våra demokratiska friheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet i praktiken? Behöver grundlagen ändras och rättigheterna stärkas? Hur enkelt […]

Tron på rättvisa lever ännu

Sommaren år 2000 deltog jag i en kurs om den permanenta internationella brottmålsdomstolen (ICC) på universitet i Galway, Irland. Domstolen var ännu inte på plats, men ett par år tidigare hade stadgarna för den antagits vid en konferens i Rom. Kursledare var internationellt kända folkrättsjurister, bland andra Philip Kirsch, tidigare Kanadas ambassadör i Sverige och […]

Så diskuterades de mänskliga rättigheternas framtid på MR-dagarna 2017

Den 9-11 november hölls Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 i Jönköping. Under temat De mänskliga rättigheternas framtid blev det tre dagar fullspäckade med seminarier, kurser och möten. Här kan du läsa några sammanfattande texter om de seminarier som Ordfront arrangerade. ICC firar 20-årsjubileum – vilken status har den idag och vilka utmaningen står den inför?  Den internationella brottmålsdomstolen, […]

Ordfront presenterar Esha Bhandari

Esha Bhandari är anställd advokat vid American Civil Liberties Union, ACLU, där hon idag framförallt jobbar med deras projekt kring yttrandefrihet, sekretess och teknik med utgångspunkt i den amerikanska konstitutionen. Där fokuserar hon på rättstvister och förtal om yttrandefrihet på nätet, akademisk frihet, integritetsskydd och effekterna av hantering av stora datamängder. Eshas tidigare uppdrag vid […]

Ordfront presenterar Kirsten Meersschaert

Meersschaert har arbetat för World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM) sedan 2017 och utnämndes år 2015 till programchef vid organisationen. Hon ansvarar för närvarande för det programarbete som rör koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (CICC) samt den internationella koalitionen kring skyldigheten att skydda (Responsibility to Protect). Fram till 2015 var Meerschaert chef […]