Ordfront ♥ Mänskligarättighetsdagarna 2017

Här kan ni läsa om de talare och seminarium föreningen Ordfront anordnar under Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 i Jönköping. Vi presenterar talare varje dag fram till starten den 8:e november!

Ordfront presenterar Esha Bhandari

Esha Bhandari är anställd advokat vid American Civil Liberties Union, ACLU, där hon idag framförallt jobbar med deras projekt kring yttrandefrihet, sekretess och teknik med utgångspunkt i den amerikanska konstitutionen. Där fokuserar hon på rättstvister och förtal om yttrandefrihet på nätet, akademisk frihet, integritetsskydd och effekterna av hantering av stora datamängder. Eshas tidigare uppdrag vid […]

Ordfront presenterar Kirsten Meersschaert

Meersschaert har arbetat för World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM) sedan 2017 och utnämndes år 2015 till programchef vid organisationen. Hon ansvarar för närvarande för det programarbete som rör koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (CICC) samt den internationella koalitionen kring skyldigheten att skydda (Responsibility to Protect). Fram till 2015 var Meerschaert chef […]

Ordfront presenterar Joy Ngozi Ezeilo

Aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och är aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och offentligrättsliga institutionen, juridiska fakultetet, vid University of Nigeria i Enugu. Joy Ngozi Ezeilo har anlitats som konsult/undervisare i mänskliga rättigheter, genusfrågor, styrelseformer och konfliktlösning av många internationella och nationella organisationer, bland annat, […]

Ordfront presenterar William (Bill) Pace

Verkställande direktör för World Federalist Movement –Institute for Global Policy* och grundare samt samordnare för NGO-koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (ICC). En sammanslutning som idag har fler än 2500 civilsamhällesorganisationer från hela världen, kopplade till sig. Bill Pace, är vapenvägraren från Vietnamkriget som hittade vägen till sitt globala fredsarbete, via astronomin och Albert Einsteins texter […]

Ordfront presenterar Steven Watt

Ursprungligen från Skottland, har en juridisk examen från University of Aberdeen, diplom i juridisk praxis från University of Edinburgh, och en Master of Laws degree (LL.M.) i internationella mänskliga rättigheter från University of Notre Dame. Innan han bosatte sig i USA arbetade Watt i tre år som offentlig försvarare och juridisk rådgivare för Salomonöarnas regering. […]

Ordfront presenterar Rolf Künneman

Rolf Künneman, är en av grundarna till FIAN International – Food first International Information and Action Network och var mellan åren 1986 och 2004 dess Generalsekreterare. Under den perioden byggde Rolf upp organisationen, som har ett ursprung i Amnesty men som tidigare än den organisationen valde att lyfta fram ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter generellt […]