Demokratipriset

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset.

En nominering ska bestå av namn på den nominerade, kontaktuppgifter samt en motivering. Förslaget ska helst vara förankrat hos den nominerade.

2019 och 2020 års Demokratipris tilldelas Sara Mardini, Syrien och Tyskland, och Séan Binder, Irland. Sara och Séan får priset för de humanitära insatser som de har gjort men även för att de så tydligt tagit ställning för alla människors lika värde. För alla människolivs lika värde.

Tidigare pristagare

2018: Linnea Axelsson

2017: Rörelsen för att bevara Sollefteå BB

2016: Refugees Welcome Sweden & Refugees Welcome Sverige

2015: Läkare i världen

2014: Edward Snowden

2012-2013: Paus

2011: Elkouria Amidane, demokratiaktivist från Västsahara som lever i exil i Sverige och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan

2010: Ship to Gaza

2009: Nätverket Ofog

2008: Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO

2007: Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare

2006: Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken

2005: Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal

2004: Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi

2003: Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall

2002: Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman

2001: Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm

2000: Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren

1999: ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige

1998: Juristen Madeleine Leijonhufvud

1997: Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg

1996: Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg

1995: Journalisten Jesús Alcalá

1994: Fackklubbarna vid Monark i Varberg

1993: Journalisten Margareta Norlin

Scroll to Top