Edward Snowden får Ordfronts Demokratipris

Edward SnowdenFöreningen Ordfront delar för första gången ut sitt Demokratipris till en person som inte är verksam eller lever i Sverige. Årets mottagare av Ordfronts Demokratipris är den amerikanske visselblåsaren Edward Snowden, som i en kommentar ger sin syn på utmärkelsen:

I am humbled and grateful to be recognized for my work to reinvigorate democratic oversight over national security agencies worldwide. The debate that we’ve seen over the last year should have occurred before, not after, the deployment of a global mass surveillance system. But it’s not too late for the citizens of free societies to demand reform and accountability. I thank you for this honor, but I thank you even more for your work in furtherance of true democracy. – Edward Snowden

Edward Snowden kommer att medverka vid prisutdelningen på Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå, lördagen den 15 november, via länk. Det gör även journalisten Glenn Greenwald, som bearbetat och publicerat artiklar om Snowdens avslöjanden.

–Det kändes som ett väldigt självklart val när juryn föreslog Edward Snowden som pristagare även om det innebar ett undantag från principen om att en svensk insats ska uppmärksammas. Vi tycker att det han har gjort och gör främjar sann demokrati, inte tvärtom, som flera av hans kritiker anser. Hans avslöjanden visar att makt missbrukas om det inte finns kontrollmekanismer på plats, och att resultatet maktutövning i hemlighet kan bli förödande både för människors liv och integritet, säger Anna Wigenmark, föreningen Ordfronts ordförande och människorättsjurist.

Beslutet att ge Edward Snowden priset togs redan i våras men vi har respekterat hans önskan om att inte offentliggöra hans medverkan på Mänskliga Rättighetsdagarna förrän nu. Självklart hade vi helst sett att han varit fysiskt närvarande, men tyvärr är det inte möjligt.

Så här lyder Demokratiprisjuryns motivering: 

Föreningen Ordfronts demokratipris tilldelas en person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas lika värde samt skapat diskussion om vad demokrati är. Mottagare av Ordfronts Demokratipris 2014 är Edward Snowden. Edward Snowden blev en av historiens stora visselblåsare när han avslöjade för ledande journalister att USA bedriver en allomfattande massövervakning i stora delar av världen. På ett samvetsgrant och ansvarsfullt sätt blottade han ett system där telefoner, internet och annan kommunikation – individer emellan och av hela nationer – avlyssnas och lagras permanent. Snowdens utgångspunkt var att det ska vara upp till allmänheten att bestämma om vi vill leva i en värld där vi är ständigt övervakade av staten. Med stort personligt mod och med välformulerade analyser initierade han en global debatt om ett övervakningssystem som agerar bortom både demokratisk kontroll och rättsstatliga principer. I en tid där det fria ordet måste färdas igenom ljusfattiga instanser är det viktigt att stödja personer som riktar strålkastarljusen på system som kränker mänskliga rättigheter och hotar demokratin. Detta pris är därför ett uttryck för vårt tack till och solidaritet med Edward Snowden och hans pågående bidrag till demokratin. Vi vill med detta pris även uppmana alla som värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet att uttrycka sitt stöd till Snowden i hans riskfyllda rättsliga situation och att aktivt delta i den politiska debatt han har startat.

I juryn för 2014 års Demokratipris sitter Farid Bonakdar och Malin Fryknäs, styrelseledamöter föreningen Ordfront, samt Brian Palmer, extern ledamot.

Utdelning av Ordfronts demokratipris sker i Idun, Umeå Folkets Hus kl. 14.00-15.00 lördagen den 15 november. Efter prisutdelningen / samtalet avslutas årets Mänskliga rättighetsdagar med tal och konsert. Det är fritt inträde till hela lördagens program.

Mer information om alla Ordfronts aktiviteter under MR-dagarna hittar du i vår kalender.

Föreningen Ordfront är även huvudarrangör och juridisk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna. Fullständigt program för MR-dagarna 2014 hittar du på deras hemsida.

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. Priset delas ut till en fysisk eller juridisk person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset, vinnaren utses sedan av en av styrelsen utsedd jury.

Läs Anna Wigenmarks text kring Edward Snowden: Avslöjandena som skakat världen