Fördröjd svarstid p.g.a. översvämning på Ordfronts kontor

De senaste veckornas skyfall i Stockholm har lett till att Ordfronts kontor råkat ut för flera översvämningar och elavbrott, senast fredagen den 15/8. Därför kan det ta lite längre tid för oss att svara på mail och att komma åt alla dokument på servrar och liknande. Vi håller på att lösa detta så snabbt som möjligt, och hoppas att ni kan ha överseende med eventuella fördröjningar.

/Kansliet