Styrelse

Ordfront styrelse 2017
Vid föreningen Ordfronts stämma lördagen den 10 juni 2017 valdes följande personer in i föreningsstyrelsen (att verka fram till årsmötet 2018):

Ordförande
Benton Wolgers (2017-2018)

Generalsekreterare
Anna Wigenmark

Ordinarie ledamöter 2017-2018

Cecilia Gustafsson

Emma Wallrup

 

Bo Löwkrantz

Görel Strand

Pär Bergroth

Karl Johnson

 

Suppleanter

Malin Aghed