Styrelse

Ordfront styrelse 2018
Vid föreningen Ordfronts stämma lördagen den 9 juni 2018 valdes följande personer in i föreningsstyrelsen.

Ordförande
Benton Wolgers (2017-2019)

Generalsekreterare
Anna Wigenmark

Ordinarie ledamöter 2018-2020

Cecilia Gustafsson

Emma Wallrup

Bo Löwkrantz

Görel Strand

Pär Bergroth

Karl Johnson