Styrelse

Ordfront styrelse 2019
Vid Föreningen Ordfronts stämma lördagen den 8 juni 2019 valdes/omvaldes följande personer in i den nya föreningsstyrelsen.

Ordförande
Bo Löwkrantz (2019 – 2021)

Generalsekreterare
Anna Wigenmark

Ordinarie ledamöter

Benton Wolgers 

Göran Nordling 

Emma Wallrup

Görel Strand 

Pär Bergroth 

Karl Johnson 

Suppleanter

Maria Sundström (första suppleant)

Stina Oskarsson (andra suppleant) 

Cecilia Gustafsson (tredje suppleant) 

För ytterligare information se https://www.ordfront.se/wp-content/uploads/Protokoll-Årsstämma-2019-Föreningen-Ordfront.pdf .