Historik

Ordfront har under drygt 50 år varit en viktig röst i samhälls- och kulturlivet. Från starten 1969 har Ordfronts bidrag till kultur-Sverige varit omfattande. Genom att lyfta fram nya författare och skribenter, och genom att arbeta med att sprida skrifter till grupper som annars inte får del av det har Ordfront bidragit till mångfald och kritiskt tänkande. Otaliga är de nya vinklar, tidningar, böcker, seminarier, kurser, demonstrationer, hearings, kulturmöten med mera som producerats.

Den internationella solidariteten som är en grundbult i rörelsen Ordfronts verksamhet är lika aktuell idag som för 50 år sedan. Trots att Ordfront precis som andra rörelser alltid måste anpassa sig till nya förutsättningar är ändå de grundläggande idealen desamma, vilka vi fortfarande verkar utifrån.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top