Kallelse till extrastämma

‪Föreningsstyrelsen har beslutat att kalla till extrastämma eftersom revisionsrapporten blev försenad och inte kunde antas vid den ordinarie stämman.

‪Tid: Torsdag den 18 september 17.00-18.00

‪Plats: Karlbergsvägen 66 A (Föreningen Ordfronts lokaler)

‪Dagordning för extrastämma finns i stadgarna – se fliken ovan. Punkt som ska behandlas är antagande av revisorernas rapport.

‪Medlemmar som vill närvara vid extrastämman anmäler detta till info@ordfront.se senast två veckor före mötet, dvs senast torsdagen den 4 september.

‪Välkommen!