Dags att nominera till Ordfronts demokratipris 2017!

Nu kan du nominera en pristagare inför 2017 års demokratipris! Tycker du att någon, fysisk eller juridisk person förtjänar uppmärksamhet för sitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter?

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset. Förra året tilldelades priset Refugees Welcome Sweden & Refugees Welcome Sverige.

En nominering ska bestå av namn på den nominerade, kontaktuppgifter samt en motivering. Förslaget ska helst vara förankrat hos den nominerade.

Sista dag för nominering är den 15 augusti 2017. Skicka ditt förslag till info(a)ordfront.se
Prisceremonin kommer att hållas på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping i november.

Här kan du se vilka som tidigare fått Ordfronts Demokratipris.