Nystart till våren för kursen; bli en demokratisk människorättsförsvarare

Vår uppskattade kurs om mänskliga rättigheter och demokrati ”bli en demokratisk människorättsförsvarare” kommer fortsätta även till våren. Det finns möjlighet att anmäla sig till både en baskurs samt en fördjupningskurs. Om intresse finns kommer kursen dessutom att hållas utanför Stockholm, i exempelvis Malmö och Göteborg. Kursprogrammet är än så längre preliminärt och är utformat efter att hållas i Stockholm. Om kursen hålls i exempelvis Malmö kommer det vara andra tider och datum som gäller.

Så fort vi har fastställt kursplanen kommer det gå att anmäla sig direkt på hemsidan, via vårt anmälningsformulär. Men redan nu kan du anmäla intresse till info@ordfront.se så hör vi av oss så när det går att anmäla sig via formuläret. Kursen blir av när tillräckligt många har visat intresse.

Läs mer om vår kurs här!
Läs mer om våra allmänna villkor gällande kurser här!


Preliminärt Kursprogram (Stockholm)

Baskurs, (onsdagar 18.00-21.00)
vecka 4. Vad är mänskliga rättigheter? Introduktion
vecka 5. De mänskliga rättigheternas historia och filosofi
vecka 6. Demokrati – varför då? Förståelse och gemensam definition av vad demokrati är och hur en demokratisk process kan gå till.
vecka 8. Har inte alla rätt till vård och skola? Om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
vecka 10. Rätten till asyl. Vem flyr, vem har rätt till skydd? Varför stängs gränserna?
vecka 12. Rasismens ansikte. Hur ser rasismen ut i Sverige idag?
vecka 14. Rätten till liv – dödsstraffet, aborträtten och eutanasi
vecka 16. Så blir du en demokratisk människorättsförsvarare Vad innebär det att vara en människorättsförsvarare och vilka olika sätt finns det att arbeta för mänskliga rättigheter?
Vecka 17 (lördag) Gemensam avslutning för deltagarna i baskursen och fördjupningskursen: Utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna Varför är principen om människors lika värde så svår att respektera? Hur får vi en människorättsstat?


Fördjupningskurs, (Måndagar 18.00-21.00)
vecka 5. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter
vecka 6. Barnets mänskliga rättigheter
vecka 7. Lika värde och lika rätt. Vart vänder du dig när dina rättigheter kränkts? Hur ser diskrimineringsskyddet ut?
vecka 8. Tryck- och yttrandefrihet. Finns det gränser för vad man får skriva och säga?
vecka 10. Tortyr och kampen mot terrorismen
vecka 11 (torsdag). Företag och mänskliga rättigheter
vecka 12. Rätten att tro och inte tro. Om religion och mänskliga rättigheter
vecka 13. (torsdag) Klimathotet och mänskliga rättigheter
vecka 14. Straffansvar och brott mot de mänskliga rättigheterna. Om den internationella brottmålsdomstolen och brott mot mänskligheten.
vecka 16. Demokratiskt ledarskap. Vad innebär det att vara en demokratisk ledare?
vecka 17. Rättigheter för människor med funktionsnedsättning
Vecka 17 (lördag) Gemensam avslutning för deltagarna i baskursen och fördjupningskursen: Utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna Varför är principen om människors lika värde så svår att respektera? Hur får vi en människorättsstat?