Ordfront deltar under Allmändalen

Imorgon, den 16/9, kommer Ordfront att delta under Allmändalen på Fittja gård.  Evenemanget, som Mångkulturellt centrum anordnar, tog sin form som en motvikt gentemot det politiska etablissemanget som varje år hålls i Almedalen, Gotland.

Genom att lyfta lokala, nationella och ”glokala” frågor i en demokratisk anda, kan det ske en vidgad kunskap inom de mänskliga rättigheternas principer, och varför de är viktiga i den moderna demokratin.

Ordfront kommer att hålla i ett panelsamtal, med titeln;             ”Får man plötsligt säga vad som helst?”.

Där kommer frågor kring rasistiska organisationer, yttrande- och organisationsfrihet, samt dess relation till mänskliga rättigheter att diskuteras mellan Anna Wigenmark och Josefin Emitslöf.

För mer information och schema för dagen, läs här.