Ordfront magasin

Ordfront magasin är Föreningen Ordfronts tidskrift. Den utkommer med sex nummer per år.

Prenumerera på Ordfront magasinbli medlem i Ordfront

Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Johan Berggren

Redaktör:
Marianne Steinsaphir  (tjänstledig)

Layout:
Pernilla Dure

Annonser:
Elisabeth Tingdal
073-96 74 93
Annonsprislista Ordfront magasin 2018

Bilagor:
Elisabeth Tingdahl: 073-96 74 93
Mail

Insänt material:
Frilansartiklar sänds till någon av redaktörerna ovan. För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Vi förbehåller oss rätten att publicera allt material även i elektronisk form om ej annat överenskommits. För osignerade texter svarar redaktionen.

Taltidning:
Taltidning 2010 i Daisy (DVD-skiva) beställ via 0762-676 924 eller mail

Prenumeration för institutioner:
550 kr( inkl moms) per år, pg: 483 33 19-9
För prenumerationsärenden kontakta
Nätverkstan, tel: 031-743 99 05

Distribution till återförsäljare:
Interpress: kundtjänst 0200-88 88 00
Nätverkstan: 031-743 99 05