Remissvar: Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

Här kan du ta del av Föreningen Ordfronts remissvar till departementspromemorian DS 2019:14, ”Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige”.