Stämma

Den 29 augusti 2020 hölls föreningen Ordfronts årsstämma. Stämman hölls med anledning av Coronapandemin digitalt.

Dokument från årets stämma:

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2019

Årsredovisning Föreningen Ordfront

Verksamhetsplan 2020-2021

Valberedningens nomineringar inför stämman 2020

Budget år 2020

 

 

Läs om tidigare stämmor: 

Stämma 2013

Stämma 2014

Stämma 2015

Stämma 2016

Extra stämma 2016

Stämma 2017

Stämma 2018

Stämma 2019