Vad vi gör

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter.

Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Det här gör föreningen Ordfront
  • Driver opinion, till exempel är vi engagerade i frågor som säkra vägar in i EU, allas rätt till bostad, övervakning och personlig integritet samt rätten till yttrandefrihet.
  • Skriver parallellrapporter till olika FN-kommittéer där vi granskar den svenska statens efterlevnad utav de mänskliga rättigheterna.
  • Bedriver folkbildning kring mänskliga rättigheter och demokrati genom kursverksamhet.
  • Initierar och driver projekt kopplade till att stärka och belysa de mänskliga rättigheterna.
  • Arrangerar seminarier och samtal om mänskliga rättighets- och demokratifrågor, inte minst genom Mänskliga Rättighetsdagarna som Ordfront är huvudman för.
  • Ger ut tidskriften Ordfront magasin, som också är en medlemstidning och bedriver förlagsverksamhet.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top