Remissvar: Ställ tydliga krav på AP-fonderna

Det måste finnas ett tydligt krav på de statliga AP-fonderna att respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det säger föreningen Ordfront tillsammans med ytterligare 22 civilsamhällesorganisationer i ett gemensamt remissvar till regeringens lagförslag om ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM). Första-Fjärde AP-fonderna ansvarar för 1300 miljarder av svenska folkets […]

Ordfront håller workshop om skyddet av vår grundlag

Vi tar lätt vår grundlag för given, men utvecklingen i länder som Polen, Ungern och Turkiet visar att såväl yttrandefrihet som tryckfrihet kan komma att inskränkas på ett sätt som inte är förenligt med skyddet för de mänskliga rättigheterna. Även i Sverige finns förslag om grundlagsändringar som riskerar att slå omkull rättsstatens principer och avskaffa […]

Bokmassan istället för Bokmässan

Ordfront magasin och Föreningen Ordfront åker inte till Bok- och biblioteksmässan i år. Anledningen är att bokmässan låter tidningen Nya tider – med antisemitiskt, islamofobiskt och högerextremistiskt innehåll och direkta band till den våldsamma nynazistiska rörelsen i Sverige – hyra utställningsmonter. Efter förra årets bokmässa skrev vi på den protest som hotade bojkotta mässan i […]

Ordfront håller seminarium om populism på Bokmassan

Den 29-30 september anordnar ETC litteraturfestivalen Bokmassan i Göteborg, som är ett alternativ till Bokmässan. Föreningen Ordfront deltar med seminariet De kallas alla ”populister”. Vad har miljardären Donald Trump och socialisten Bernie Sanders gemensamt? Vad förenar högernationalistiska Marie Le Pen och vänsterregeringen i Grekland? De kallas alla ”populister”! De lovar brett och håller tunt. De föreslår […]

Ordfront samarrangerar konferensen ”Vägen till korruption”

Lördagen den 23/9 kommer konferensen ”Vägen till korruption” att gå av stapeln i Uppsala. Vägen till korruption är inte alltid så tydlig, och även i demokratiska strukturer behöver vi fler redskap för att synliggöra och hantera korruptiva tendenser. Det är viktigt med sunda regler för ansvarsfördelning för att gynna demokrati. Makt bär med sig risker, […]

Ordfront deltar under Allmändalen

Imorgon, den 16/9, kommer Ordfront att delta under Allmändalen på Fittja gård.  Evenemanget, som Mångkulturellt centrum anordnar, tog sin form som en motvikt gentemot det politiska etablissemanget som varje år hålls i Almedalen, Gotland. Genom att lyfta lokala, nationella och ”glokala” frågor i en demokratisk anda, kan det ske en vidgad kunskap inom de mänskliga […]