Talibaner, generaler och psykologer

Brokig skara i kommande åtalet för krigsförbrytelser i Afghanistan. I sin begäran om att få inleda en formell utredning i Afghanistan riktar åklagaren in sig på de ytterst ansvariga inom den afghanska militären, talibanerna samt amerikansk militär och CIA. Underlag för misstankarna mot amerikanska medborgare vilar ironiskt nog i hög grad på material offentliggjort av Obamaadministrationen  i den så kallade Senatsrapporten om CIA:s tortyrprogram. 

I det skede som utredningen om Afghanistan nu befinner sig finns visserligen flera gärningsbeskrivningar men inga offentligt namngivna misstänkta individer. Däremot kategorier av personer och grupper. Det handlar främst om brott begångna i samband med kriget i Afghanistan efter 2003, då Afghanistan tillträdde Romstadgan.

Regeringsfientliga militära grupperingar ingår i utredningarna, som talibanerna och det så kallade Haqqani-nätverket. Åklagaren öppnar också för att brott begångna i Afghanistan av senkomna grupper som Daesh kan komma att inlemmas i utredningen. De brott som talibanerna misstänks ha begåtts är omfattande, systematiska och utspridda över hela landet. Det är attacker mot civilbefolkningen som tagit tiotusentals människoliv. Terrorattacker, bland annat självmordsattacker, mot skolor, moskéer, biståndsanläggningar. Kidnappning och riktade angrepp mot enskilda, utvalda individer; hjälparbetare, civilsamhällesrepresentanter, lokala politiker, kvinnor och flickor, lärare, demokratiförespråkare. Många attacker och brott har begåtts med särskild grymhet och med syfte att sätta skräck i civilbefolkningen, menar åklagaren.
 

Utredningen innefattar även gärningar som misstänks ha begåtts av den afghanska militären. Då handlar det om tortyr och annan grym behandling av gripna fiender.  Utredningen riktas särskilt mot personer med särskilt ansvar för förhör av fångar. Enligt åklagaren var, och är, tortyr i afghanska häkten och fängelser utbredd och vanligt förekommande överallt i landet och av fler militära grupper.

De grupper eller personer som åklagaren kan komma att åtala i amerikansk militär och CIA är sådana som planerade, bemyn-digade, övervakade eller i övrigt hade ansvar för hur förhör gick till och vilka metoder som användes. Genom flera års egna utredningar och, inte minst, två rapporter framtagna av den amerikanska senaten –the Senate Committee on Armed Services Inquiry into the Treatment of Detainees in US Custody (2008) och Senate Select Committee on Intelligence Report ( 2014) tycker sig ICC:s åklagare kunna visa att tortyr och annan grym och omänsklig eller förnedrande behandling använts systematiskt mot framförallt personer kopplade till Al Qaeda.

Tortyren har varit mest omfattade i så kallade Black Sites i Afghanistan, som the Salt Pit eller Cobolt, men även i hemliga fängelser i Litauen, Polen och Rumänien dit personer fördes för förhör. Metoderna finns dokumenterade. Återkommande skendränkningar följt av långvarig sömn- och matdeprivation, dödshot mot familjemedlemmar, våldtäkt och sexuella övergrepp, tvångsmatningar både oralt och via anus och långa perioder där fångarna placerades i olika stresspositioner, som händerna fastlåsta över huvudet eller inlåsta i små lådor.  Fångar spolades med iskallt vatten under flera timmar och kastades sedan tillbaka in i cellen utan värme eller kläder.

Slag, sparkar, smällar eller att dunkas, kastas in i en vägg var andra vanligt förekommande övergrepp. Fångarnas personliga fobier eller kulturella eller religiösa tabun exploaterades, som att använda hundar, påtvingad nakenhet eller att tvinga fångar att urinera på varandra mm. Det fysiska våldet var enligt åklagaren omfattande och systematiskt, ständigt återkommande, men även psykisk tortyr var frekvent.

Det är fastställt att CIA kontrakterade två psykologer, Bruce Jessen och James Mitchell, för att utforma tortyr- och förhörstekniker med syftet att bryta ned fångarna psykologiskt och orsaka dem allvarlig mental och fysisk smärta och lidande. Metoden kallades inlärd hjälplöshet och psykologerna hade testat den på hundar på 60-talet.  För att testa den på människor tjänade Jessen och Mitchell minst 81 miljoner dollar.

Åklagaren kan komma att rikta åtal mot de ytterst ansvariga i respektive säkerhetstjänst, om länderna inte kan visa att tillräckliga straffrättsliga utredningar gjorts. Rumänien, Polen och Litauen har anslutit sig till ICC och måste samarbeta med domstolen.

Att USA däremot skulle lämna ut personer som tidigare CIA-chefen George Tenet, eller tidigare försvarsminister Donald Rumsfeld, är däremot inte troligt. En del menar att just därför är utredningen mot amerikanska medborgare meningslös. Andra menar att för ICC:s trovärdighet i en stor del av världen är den sannolikt helt nödvändig. 


Anna Wigenmark 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen