”Handbok för klassråd – Elevernas första demokratiska arena”

Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera.

DemokratiAkademin släpper nu Handbok för klassråd, ett unikt metodmaterial för att göhandbok för klassråd (medium)ra klassrådet effektivt, innehållsrikt och demokratiskt. Handboken ska utgöra stöd för lärare att använda klassrådet inte bara som första demokratiska instans, utan även ett tillfälle att få en grundutbildning i demokrati, barns rättigheter, likabehandling och arbetsmiljö. Metodmaterialet är framtaget i samarbete med de samverkande skolorna i det demokratifrämjande projektet »Respect your rights«, som DemokratiAkademin har bedrivit i Farsta stadsdel i Stockholm samt i Kristinehamns kommun, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Handbok för klassråd riktar sig till lärare i grundskolan, och har sin utgångspunkt i Lgr 11, Skollagen och Barnkonventionen.

Beställ handboken för 225 kr exkl. porto. Mängdrabatt vid köp av fler än 5 böcker.

Vill du boka en kompetensutvecklingsträff om klassrådets möjligheter och framgångsfaktorer för lärare?

Kontakta oss med förfrågan och bokbeställningar på info@demokratiakademin.se

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top