Kriget mellan Israel och Hamas

31 oktober 2023

Föreningen Ordfront ställer sig bakom kravet på omedelbart eldupphör i kriget mellan Israel och Hamas. 

Enligt samlade uppgifter från såväl den palestinska myndigheten, den israeliska regeringen och internationella organisationer har nästan 10 000 människor redan dött i konflikten. Omkring 1400 israeler dog vid terroristattacken den 7 oktober och närmare 8000 människor har dött av den militära invasionen i Palestina, en stor del av dessa är barn. Enligt Rädda barnen har nästan 3 200 barn dödats på bara tre veckor. Det är fler än antalet barn som årligen dör i alla världens konfliktzoner. Tillsammans med bombningarna och beskjutningarna förvärrar Israels blockad den humanitära situationen för människor i Gaza allvarligt, sekund för sekund. 

 Ett omedelbart eldupphör är nödvändigt för att förhindra en upptrappning av konflikten, rädda liv och för att skapa möjligheter till införsel av vatten, mat, medicin och bränsle för att lindra den humanitära katastrofsituation som redan råder i Gaza.

 Mord, kidnappning, användning av mänskliga sköldar och angrepp mot civila kan aldrig rättfärdigas. Inte heller går det att legitimera att självförsvarsrätten används urskillningslöst mot en civilbefolkning eller genom angrepp på skyddade objekt som till exempel sjukhus, bostadshus eller flyktingläger.

Den ena sidans brottsliga handlingar legitimerar inte ett bemötande med andra brottsliga handlingar.

Krigets lagar gäller för alla parter i en konflikt. Rätten till liv, frihet från tortyr och slaveri, frihet och personlig säkerhet är rättigheter som måste respekteras i både fred- och krigstid.

De stora mänskliga förluster som kriget redan har fört med sig riskerar att växa ytterligare i omfattning om uppmaningar om eldupphör inte hörsammas. Det finns flera och tydliga indikationer på att krigsförbrytelser redan har begåtts från båda sidor. Omfattningen och systematiken i de angrepp som nu sker mot civilbefolkningen i Gaza kan även vara brott mot mänskligheten. Vi välkomnar därför den utredning som öppnats av den internationella brottmålsdomstolen. 

31 oktober

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen