Mänskliga Rättighetsdagarna invigda

200 punkter, 12 scener, 3 dagar, alla människors rättigheter – på torsdagsförmiddagen startade MR-dagarna i Umeå Folkets hus.
I sitt invigningstal framhöll kultur – och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Ordfronts ordförandes Anna Wigenmarks ord om allas vårt viktiga uppdrag att bevaka och främja kulturella rättigheter. 

IMG_6215

Ida Östensson, från Crossing Boarders och FATTA!- kampanjen, och Barakat Ghebrehawariat från Revolution Poetry diskuterade kultur och demokrati med föreningen Ordfronts ordförande Anna Wigenmark, moderator under invigningens panelsamtal.

– Politik är extremt otillgängligt på många sätt, sade Ida Östensson och menade att det med musikens hjälp går att nå ut med slagkraftiga budskap till grupper som annars riskerar att stängas ute.

IMG_6200– Det gäller att arbeta med målgruppen och inte bara för den, hävdade Barakat Ghebrehawariat och lyfte fram vikten av att arbeta långsiktigt i stället för att koda om visioner till projekt. Hans organisation Revolution Poetry arbetar med ungdomar som vill lära sig spoken word och under invigningen gavs gripande exempel på resultaten. ”Jag lärde mig tidigt att skämmas för orkestern av ord min mammas strupe dirigerade”, var en av versraderna som behandlade vår oförmåga att värdesätta språklig mångfald.

Ett annat ämne om behandlades under panelsamtalet var vem som ska få säga vad och i vems namn. Som exempel lyftes Tomas Ledins kritiserade stöduttalande ”Jag är Jason” och Kungliga Operans vilja att ”gilla olika”.

– Vi tog en titt på styrelsen och repertoaren men där verkar Kungliga Operan inte alls gilla mångfald, berättade Barakat Ghebrehawariat och framhöll vikten av representation.

– Man kan inte föra någon annans talan och göra anspråk på tolkningsföreträde, men det innebär verkligen inte att man får backa från att lyfta frågor om mänskliga rättigheter! sade Ida Östensson som menade att allt handlar om att skapa tillträde till en plattform för diskussion.

Cecilia Gustafsson från föreningen Ordfronts styrelse efterlyste i sitt inledningsanförande förslag på lösningar och strategier  att tillämpa på de frågor och problem som kommer att tas upp under konferensen.

Sveriges nytillträIMG_6223dda kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, talade i sitt invigningstal om att tillgängliggöra kulturen. Hon lyfte särskilt frågan om det samiska folkets rättigheter – något som enligt ministern kändes naturligt inte minst med tanke på att MR-dagarna i år hålls i Umeå. Bah Kuhnke framförde också att regeringen avser att stärka sametinget, som har en avgörande roll.
Alice Bah Kuhnke avslutade sitt anförande med att tala om allas vårt viktiga uppdrag och instämde i Ordfronts ordförande Anna Wigenmarks ord i programtidningen, med att citera: ”Att bevaka och främja kulturella rättigheter kan kanske därför vara allas vårt viktigaste och mest angelägna uppdrag. Om inte förr, varför inte starta uppdraget under Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå?”

Av Jenny Eriksson och Lilly Hallberg

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen