Ordfront presenterar Rolf Künneman

Rolf Künneman, är en av grundarna till FIAN International – Food first International Information and Action Network och var mellan åren 1986 och 2004 dess Generalsekreterare. Under den perioden byggde Rolf upp organisationen, som har ett ursprung i Amnesty men som tidigare än den organisationen valde att lyfta fram ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter generellt och framförallt rätten till mat. Hans uppdrag som generalsekreterare var att utbilda i mänskliga rättigheter och driva fall i Afrika, Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. FIANs och Rolfs arbete för att definiera rätten till mat, ursprungligen artikel 11 i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna har varit oerhört betydelsefullt för rättighetens utveckling. Han har arbetat nära kommittén för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och presenterat förslag på vad statens ansvar är när det gäller rätten till mat och vad som utgör rättighetens miniminivå. 

Idag är han chef för organisationens MR-arbete, Human Rights Director, och har även uppdraget att vara sekreterare för ett konsortium av organisationer som utvecklat principer för hur stater och dess företag ska agera för att respektera mänskliga rättigheter även utanför de territoriella statsgränserna. Dessa ETO:s – extra territoriell obligations – är fastställda i Maastricht Principles och har sedan tillkomsten för några år sedan rönt stort stöd hos olika internationella övervakningsorgan, som FN:s särskilda rapportörer för mänskliga rättigheter samt de olika kommittéer som granskar hur staterna respekterar sina åtaganden. 

Rolf Künneman är även medgrundare till det tyska nätverket kring Solidariskt jordbruk och till Treaty Alliance, en internationell sammanslutning som arbetar för att FN ska anta en bindande global konvention om skyldigheter att ingripa mot företags brott mot mänskliga rättigheter.

I sitt ETO-arbete är Rolf också djupt engagerad i de förslag och diskussioner som förs kring etablerandet av en världsdomstol för de mänskliga rättigheterna.  

Rolf presenterade nyligen sina tankar kring framtidens mänskliga rättigheter och behovet av att utveckla av de globala institutionerna i skriften Human Rights for People’s sovereignty How to Govern over Transnational Corporations. 

När och var?

Who will protect our human rights in the future?

Fredag 10 november 10:30 – 12:00
Hammarskjöldsalen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen