Ordfront presenterar Steven Watt

Ursprungligen från Skottland, har en juridisk examen från University of Aberdeen, diplom i juridisk praxis från University of Edinburgh, och en Master of Laws degree (LL.M.) i internationella mänskliga rättigheter från University of Notre Dame.

Innan han bosatte sig i USA arbetade Watt i tre år som offentlig försvarare och juridisk rådgivare för Salomonöarnas regering. Watt har även en bakgrund i utvecklingssamarbete och var ansvarig för ett flyktingläger i Tanzania, arbetade för ett samhällsbaserat och utvecklings – hiv/aids-program i Uganda och övervakade nödprogram för internt fördrivna människor i Liberia.

Watt är numera en högre tjänsteadvokat vid ACLU:s. Här är han specialiserad på civilrättsliga och människorättstvister inför nationella och internationella tribunaler och domstolar. Watt har varit företrädare och drivit en mängd statliga och federala mål som involverar amerikanska överlämnings-, frihetsberövande, tortyr och förhörsmetoder, människohandel och tvångsarbete, ungdomsrätt, kvinnors och invandrarnas rättigheter, samt fängelsevillkor.

Steven Watt företrädde nyligen tre fångar som torterats i så kallade Black Sites av CIA-kontrakterade psykologer. En av dem så svårt att han dog. Eftersom få fall av tortyr som brott når de amerikanska domstolarna har ACLU istället stämt statliga representanter – ibland privata aktörer som agerat åt staten – för att den vägen ge tortyroffren upprättelse i domstol. Alla tidigare mål har kastats ut av domstolen då den amerikanska administrationen framgångsrikt hävdat nationell säkerhet. Fallet Salim v Mitchell var det första som domstolen var beredd att pröva. I augusti i år förlikades emellertid parterna.

Steven Watt har för ACLUS:s räkning även drivit ett antal fall inför den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter om bland annat godtyckliga frihetsberövanden och tortyr, fängelsestraff för underåriga utan villkorlig frigivning, immigranters rättigheter och rätten att rösta. Steven var också företrädare i ett fall som rörde  våld i hemmet – Gonzales v United States. Beslutet från kommissionen blev vägledande och betydelsefull för tolkningen av statens skyldighet att ingripa och skydda enskilda, ofta kvinnor och barn, som utsätts för våld av en nära anhörig.

Watt har en bakgrund som människorättsjurist vid Center for Constitutional Rights i New York, där han fokuserade på civilrättsliga tvister efter 9/11, inklusive Rasul mot Bush, Arar mot Ashcroft och Turkmen mot Ashcroft.

När och var?

Sanctioned torture in the name of fighting terrorism

Fredag 10 november 16.30-17:00
Miniseminarium, Globala scenen

Lördag 11 november 14:30 – 15:30
Konferensrum 10

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen