Sydafrikas anklagelse av Israel för folkmord till FN:s Internationella domstolen (ICJ)

29 december 2023

Sydafrika inlämnade ett 80-sidigt detaljerat dokument till Internationella domstolen som innehåller en redogörelse för folkmordshandlingar vilka Israel utfört i Gaza. 

Baserad på denna utförliga dokumentation anklagar Sydafrika Israel för följande brott mot konventionen mot folkmord: 

 • Underlåtelse av förhindra folkmord 
 • Genomförande av folkmord 
 • Uppvigling till folkmord 
 • Direkt och allmän uppvigling att begå folkmord 
 • Underlåtelse att bestraffa för folkmord 
 • Underlåtelse av stifta nödvändiga lagar för att förhindra folkmord och inrätta effektiva straff för personer som gör sig skyldiga till folkmord och medskyldiga till folkmord 
 • Underlåtelse att tillåta undersökningar av folkmordshandlingar begångna mot palestinier i Gaza. 

Sydafrika begär att domstolen förklarar att Israel har brutit mot folkmordskonventionen och måste upphöra med att döda palestinier, eller åsamka dem allvarliga kroppsliga eller psykiska skador samt måste straffa de som begår folkmord. Israel måste åläggas att återuppbygga allt det som har ödelagts i Gaza. 

Sydafrika begär att domstolen beslutar om provisoriska åtgärder eftersom palestinierna i Gaza utsätts för ett extremt lidande genom den exceptionellt brutala militära kampanj Israel genomför i Gaza. Som detaljerat visats har Israel begått följande folkmordshandlingar: 

 • Dödar palestinier i Gaza, varav cirka 70% är kvinnor och barn 
 • Skadar palestinier i Gaza kroppsligt och psykiskt 
 • Tvångsförflyttar cirka 85% av palestinierna i Gaza 
 • Orsakar utbredd hunger, uttorkning och svält bland palestinierna i Gaza 
 • Underlåter att tillgodose att palestinierna i Gaza har adekvata skydd, kläder, hygien eller sanitära förhållanden 
 • Underlåter att tillgodose att palestinierna i Gaza har tillgång till mediciner 
 • Ödelägger palestinskt liv i Gaza genom att förstöra universitet, skolor, domstolar, bibliotek, kyrkor, moskéer, vägar, infrastruktur m m  
 • Genomför åtgärder som förhindrar palestinska kvinnor i Gaza att föda 

Sydafrika kräver att Israel inom en vecka skall avlägga en rapport om alla de åtgärder som vidtagits för att upphöra med folkmordet. Sydafrika yrkar att domstolen skyndsamt utfärdar provisoriska åtgärder med anledning av att palestinierna i Gaza hotas till sin existens. 

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen