Val av ny föreningsstyrelse

I samband med Föreningen Ordfronts årsstämma lördagen den 8 juni valdes en ny föreningsstyrelse. Bo Löwkrantz, som valdes till ordinarie styrelseledamot 2018, valdes till ny styrelseordförande för två år. Görel Strand, Pär Bergroth och Karl Johnson, som valdes till ordinarie ledamöter för två år på stämman 2018, sitter kvar ytterligare ett år. Vidare valdes Benton Wolgers (nyval, tidigare ordförande), Emma Wallrup (omval, ny mandatperiod) samt Göran Nordling (nyval, inte varit ledamot tidigare) till ordinarie ledamöter för två år.

Som första suppleant valdes Maria Sundström, andra suppleant Stina Oskarsson samt tredje suppleant Cecilia Gustafsson.

Anders Lindby valdes till auktoriserad revisor och Karl-Henrik Westlund som suppleant till denne.

Leif Ericsson valdes till föreningsrevisor och Fredrika Morén valdes som suppleant till föreningsrevisorn.

Till valberedningen valdes Pernilla Dure och Hanna Viktoria Mörck medan Jan-Erik Pettersson sitter kvar som sammankallande under ytterligare ett år.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen