Ordfronts seminarier

Måndag 6 december

MR + demokrati = sant!
10:30-11:30
Sal: Kongresshallen

Årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna är MR+demokrati=sant! Men är det så självklart egentligen? Hur hänger mänskliga rättigheter och demokrati ihop egentligen? Vissa rättigheters koppling till demokrati kan kännas självklara – yttrandefrihet, diskrimineringsförbudet, åsiktsfrihet, rätt att ställa upp i val, rätt att rösta – men hur självklara är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i en demokrati?  Och upphör en demokrati att vara demokrati om den regim som styr landet kränker grundläggande mänskliga rättigheter? Även när regimen, till och med kränkningen har folkets, majoritetens, stöd? 
Medverkande: Elena Namli, Maria Leissner, Barakat Ghebrahawariat, Anna Wigenmark, Ordfront

Kvinnlig representation och demokratins utmaningar
17:30-18:30
Sal: Kongresshallen

I år firar vi 100 år av demokrati med anledning av att lika och allmän rösträtt infördes i september 1921.
Vid valet 1921 blev också kvinnor för första gången valbara till riksdagen – då första och andra kammaren. Men det skulle dröja mer än 70 år innan könsfördelningen blev någorlunda jämn.
Hur ser det ut idag? Med fem, kanske snart sex kvinnliga partiledare bland riksdagspartierna, är kanske kampen vunnen?  Hur viktig är representation och vilka grupper saknar representation idag? Med ett minskat demokratiskt utrymme generellt – hur ser framtiden ut, finns det ett hot mot demokratin – och mot kvinnligt deltagande i politiken?
Medverkande: Teysir Subhi, partiledare FI, Barbro Westerholm, riksdagsledamot L och Anna Wigenmark, Ordfront

Tisdag 7 december

Ordfronts Demokratipris
11:00-11.30
Sal: Lilla scenen

Journalisten och författaren Arne Müller tar emot Ordfronts demokratipris 2021. Arne omvandlar texter i tråkiga årsredovisningar och obegripliga statistikdokument till tydlig och lättläst fakta i bokform. Fakta som han också personligen levererar genom ett ambitiöst turnerande runt i landet. På bygdegårdar, Folkets Hus och i media folkbildar han kring frågor som på ett eller annat vis kommer att beröra oss alla!

Arne Müller är journalist och författare till böckerna Smutsiga miljarder, om den svenska gruvnäringens miljöpåverkan, och Norrlandsparadoxen, om satsningar på gruvor och vindkraftsparker verkligen ger jobb i norra Sverige, för den belönades han med grävande journalisters pris Guldspaden 2016.

Medverkande: Arne Müller, Eva Conradzon, Ordfronts styrelse och Johan Berggren, chefredaktör Ordfront Magasin.

Lundin Oil-åtalet, överlevarnas berättelse
11:00-12:00
Sal: G1

I över tio år har svensk åklagare utrett om det svenska företaget Lundin Oil bidrog till allvarliga människorättskränkningar och folkrättsbrott i Sudan i slutet av 90-talet. Nyligen väckte till slut åklagaren åtal – och huvudförhandlingar kan komma att börja efter sommaren nästa år. I media har mycket fokus lagts på det unika i att två företagsledare åtalas för medhjälp till folkrättsbrott.  Försvaret är mycket kritiska till åtalet och ifrågasätter såväl skuldfrågan som Sveriges jurisdiktion över gärningen. 

Men vad säger de överlevande? Vad var det egentligen som hände runt oljefyndigheterna i Sudan, vilka handlingar döljer sig bakom begreppet ”folkrättsbrott”? Kommer de som överlevde våldet få upprättelse?

I det här samtalet träffar vi dels företrädare från organisationen Pax, som varit drivande i jakten på rättvisa för de överlevande, dels människorna som drabbades. Vi hör också vittnesmål från överlevare på länk direkt från Syd-Sudan. Moderator: Anna Wigenmark, Ordfront

Tidningsdöden och demokratin
12:30-13:30
Sal: G2

Det svenska medielandskapet har kraftigt förändrats de senaste tio åren. Konkurrens från sociala media, färre prenumerationer och minskade annonsintäkter har tvingat lokaltidningar till stora förändringarna och i många fall har den lokala avisen helt lagts ned. Och för de tidningar som finns kvar är ekonomin ofta otillräcklig för djuplodande journalistgräv. Färre journalister ska göra fler jobb, bli sina egna redigerare och TV-hallåor.

Hur påverkar det demokratin när de som ska granska makten utarmas eller försvinner. Kan sociala media ersätta de gamla lokaltidningarnas roll? Är mediastödet anpassat efter situationen och hur klarar de nya, digitala uppstickarna sitt demokratiuppdrag?

Medverkande: Arne Müller, journalist och mottagare av Ordfronts Demokratipris 2021, Robert Olsson, ordförande i styrgruppen för projektet Medier och Demokrati,  Hanna Nyberg

Går det att bomba fram en demokrati?
15:30-16:30
Sal: Kongresshallen

20 år efter att USA inledde ett anfall mot Afghanistan i försvar mot terrorattacken i New York och Pentagon, lämnade stormakten landet som åter föll i talibanernas makt. Självförsvarsinterventionen 2001 övergick efter några år till en insats som bland annat försvarades med att demokrati och rättigheter skulle införas i landet. Världens stater har en skyldighet att ingripa om allvarliga kränkningar, särskilt folkmord, hotar befolkningen i ett land – men kan internationell intervention, militär eller humanitär användas för att trygga demokratin i ett land? Var går gränserna för internationell intervention, hur demokratiska är besluten när de fattas av ett säkerhetsråd med vetorätt för några få länder? Ingripandet i Libyen motiverades av den nya principen Responsibility to Protect, men något stöd för ett liknande ingripande gavs inte för att stoppa våldet i krigets Syrien. Vilken acceptans har militärt ingripande till skydd för mänskliga rättigheter och demokrati idag? Finns det reella planer på demokratisering av säkerhetsrådet?

Medverkande: Lisa Hultman, forskare i freds- och konfliktkunskap, Uppsala,  Jan Hallenberg, UI och Anna Ek Svenska Afghanistankommittén. Moderator: Anna Wigenmark.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen