Så hjälper du Ordfront i krisen

Föreningen Ordfront är i likhet med många andra mycket illa ute. Pandemin ställer det mesta på ända, och vi behöver hjälp. Vår ekonomi grundar sig i medlemmarnas avgifter. Men vi är också beroende av bidrag till de projekt vi driver. Och till stor del även av intäkter från försäljning av biljetter, utställningar, program samt kurser och utbildningar.

Antalet medlemmar har under senare tid ökat något, men vi behöver bli fler. Vi vet att många människor delar våra syften och mål: Demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde.

Du som redan är medlem kan hjälpa oss genom att informera andra om Ordfront och få dem att teckna medlemskap. Eller varför inte ge bort ett medlemskap till en vän? Om var och en av oss kan värva bara en ny medlem, så skulle  vi komma en bra bit på väg mot en tryggare ekonomi.

Vad händer med Ordfronts verksamheter?

Vår största verksamhet är de årliga MR-dagarna: Tre dagar med mängder av aktiviteter kring mänskliga rättigheter och demokrati som i vanliga fall lockar mellan 3500 och 5 000 besökare. En stor del av denna mässa kan människor besöka gratis – något som är mycket viktigt för Ordfront. Arrangemanget är icke-vinstdrivande och helt unikt. Något liknande finns inte i hela Norden. MR-dagarna är ett samarrangemang med många organisationer där Ordfront är ekonomiskt och juridiskt ansvarig för planering och genomförande.

Årets MR-dagar, som skulle ha genomförts i december, är uppskjutet till april 2021. Vi  hoppas att smittsituationen då är förbättrad och att vi kommer att kunna hålla den planen. Att tvingas flytta MR-dagarna leder till stora logistiska och ekonomiska utmaningar för Ordfront. Att tvingas ställa in helt skulle hota hela Ordfronts verksamhet men också vara en förlust för Sverige. MR-dagarna är den plats där många samlar kraft och orkar stå emot den tillbakagång som demokrati och mänskliga rättigheter tyvärr möter i världen och Sverige idag.

Ordfronts andra verksamheter är kurser och seminarier om mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har i år tvingats pausa den verksamheten, vilket innebär ytterligare ett ekonomiskt bortfall.

En av våra kärnverksamheter är den produkt du just nu håller i din hand – Ordfront magasin. Den produceras helt med de medel vi får in från dig och våra övriga medlemmar, plus ett litet tidskriftsstöd från Statens Kulturråd.  Möjligheten att köpa in högkvalitativa texter och bilder hänger också samman med annonsförsäljningen, och den går mycket trögt i dessa tider. Ökade medlemsintäkter är avgörande för att Ordfront och Ordfront magasin ska kunna fortleva.

Vi jobbar för fullt med att söka medel för de projekt vi vill genomföra inom ramen för vårt uppdrag  – oavsett corona. Men konkurrensen om pengarna är stor, och intäkter osäkra. Därför behövs ditt stöd.

Som medlem kan du:

  • Informera ofta och brett om Ordfronts verksamhet
  • Värva nya medlemmar, ge bort ett medlemskap i present
  • Ge ett frivilligt bidrag eller gåva

Om du vill hjälpa på annat sätt:

  • Om du är leverantör – bli sponsor eller rabattera, dela upp fakturor
  • Om du jobbar i skola, folkhögskola, studieförbund, företag eller organisation boka in en utbildning i demokrati och/eller mänskliga rättigheter
  • Anmäl dig till kurs i skrivande eller mänskliga rättigheter/demokrati till hösten

Du hittar mer information om Ordfronts arbete och hur du värvar eller blir medlem här
Du sätter in ditt bidrag på post/bankgiro 5627-1075 eller swishar till 123 160 60 78 om du vill skänka pengar.
Du mailar dina idéer och tips om sponsorer och annat till info@ordfront.se

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen