Utbildningsmaterial

 

Kapitel ur boken Att samtala fram en ny värld

Samvetsfrihet och demokrati

Leif Ericsson: Samvetsfrihetens avgörande roll för demokratins födelse (1995)
Mats G. Hansson: Moralens källor (1996)
Leif Ericsson: Har alla, även poliser och ministrar, rätt till samvetsfrihet? (2007)
Brian Palmer: Demokratins pris betalas i civilt mod (2015)

Högskoleutbildning i mänskliga rättigheter

Göran Gunner: Varför akademisk utbildning i mänskliga rättigheter och demokrati på en teologisk högskola? (2014) 

Utan full sysselsättning går välfärdssamhället under

Det behövs en demokratisk teori!

Göran Hemberg: Bob hälsar så gott (2014)
Bo Sundblad: Det går inte att vinna en dialog (2014)
Bernt Hagtvet: Varken socialism eller kapitalism går ihop med demokrati (1999)
Arne Ruth & Bernt Hagtvet: Nu är rätt tid att fördjupa demokratin (1999)
Leif Ericsson: Vad är det som gnistrar i Robert A. Dahls tänkande? (1999)
Åse Richard och Pernilla Johansson: Rubba mina cirklar! (2014)
Göran Hemberg: Så jävla naiv! (2014)112
Bengt Göransson: Inget är så konkret som en bra teori (2013)

Nordens demokratiska urberg

Eva Österberg: Det förhandlande folket (1993)
Sigfrid Deminger: Den svenska demokratin föddes i missionshusen (1994)
Ove Korsgaard: Til et folk de alle høre/som sig regne selv dertil (1994)
Pentti Virrankoski: Tryckfrihetens varmaste vän (1994)

University in Exile

Atens antika demokrati jämförd med vår moderna

Direkt demokrati (1999)
Aristofanes och Simpsons (1999)
Medborgarskap och rättigheter i antikens demokratiska Aten (1999)
Krig och demokrati (1999)

På jakt efter den demokratiska organisationen

Per Herngren: Plogbillsrörelsens demokratiska experiment (2001)

Självupplevt människovärde

Bengt Nerman: Vad det gäller (2002)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Anki Wetterhall, Caroline Matsson och Leif Ericsson: Mänskliga Rättighetsdagarna – Europas största samverkansmöte om mänskliga rättigheter (2014)
Vandana Shiva: Globalisering av girighet (2005)
Ole Henrik Magga: Betydning for andre urfolk av Sveriges erkjennelse av samenes rett til selvbestemmelse (2006)
Kathy Kelly: Stoppa USA:s militära och ekonomiska krigföring mot Irak (2007)
Sadik J Al-Azm: Går islam och sekulär humanism att förena? (2008)
Hanne Petersen: Minoriteter – blivande världsmedborgare? (2008)
Sheila Watt-Cloutier: Allt hör ihop – miljön, ekonomin, utrikespolitiken, hållbarhet, mänskliga rättigheter och ledarskap under tjugohundratalet (2009)
Abdinoor Mohammed: Ett upprop till EU. Den afrikanske utvandrarens dilemma: Ingenstans att stanna. Ingenstans att gå. (2009)

DemokratiAkademins arbetssätt

Anette Pettersson, Sara Falkstad och Sofia Zackrisson: DemokratiAkademin – en verktygslåda med massor av metoder för demokratiutveckling (2014)
Asos Shafeek: Democracy.se i Kurdistan (2014)
Eva Restrepo Ahrén: Demokrati kommer inte automatiskt utan är ett aktivt val (2014)

Ungas inflytande i vardagen

Anna-Lena Lodenius: Skoldemokrati är ingen skitsak (2014)
Anette Pettersson: Demokratin behöver växa – barn och unga ska ha rösträtt! (2014)
Sara Falkstad: Färdigheter för ett aktivt medborgarskap (2014)

Folkbildning och demokrati

Anders Rosén: Skulle DemokratiAkademin kunna födas idag? (2014)
Jörgen Hammarin: Demokrati stavas vi! (2014)
Tore Persson: Det började med en studiecirkel… Studiecirkelns betydelse för demokratin – idag och förr (2014)

Återerövra demokratin!

Soraya Post: Andra klassens människa! (2014)
Elisabeth Abiri: Mänskliga rättigheter på väg mot den svenska vardagen? (2014)
Sofia Zackrisson: Barnrättsrörelsen har förändrat den svenska kulturen (2014)
Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs: Rätten till vård för papperslösa – och vad som händer när staten inte tar sitt ansvar (2014)
Anna Wigenmark: Kriget mot terrorn blev kriget mot mänskliga rättigheter (2015)
Thomas Hammarberg: Europa och de mänskliga rättigheterna – har vi lärt av felstegen? (2014)
Bernt Gustavsson: Demokratins problem: Att finna länken mellan universella  rättigheter och särskilda identiteter (2014)
Annika Elmqvist: Världens första klimatriksdag (2015)
Edward Snowden: Massövervakning är oförenlig med demokrati (2014)
Christina Johnsson: Människorättsstaten – nästa steg efter rättsstaten, den demokratiska staten och välfärdsstaten (2014)

Dokument

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen