Dags att nominera till Ordfronts demokratipris

Nu är det återigen dags att nominera till Ordfronts demokratipris. Priset har funnits sedan 1993, och i år hålls prisceremonin på Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset. Förra året (2015) fick organisationen ”Läkare i Världen” motta priset för sitt engagemang för en av de mest utsatta grupper i dagens Sverige, nämligen EU-migranters mänskliga rätt till vård.

Året innan dess (2014) gick priset till Edward Snowden som via videolänk tog emot priset under MR-dagarna.

Edward Snowden är återigen aktuell i samband med premiären av Oliver Stones film ”Snowden”. Nu återupptas kraven på att han ska benådas. För att uppmärksamma detta släpper vi nu den transkriberade versionen av videosamtalet mellan Edward Snowden och journalisten Glenn Greenwald som leddes av Brian Palmer under mänskliga rättighetsdagarna 2014. Snowden berättar under länksamtalet om hur övervakning av information gått från att vara inriktad på specifika individer, som agerat på ett sätt som ansetts utgöra hot om terrorism, till att övergå till massövervakning där hela befolkningars privatliv kartläggs. Nu används övervakningssystemen i allt större utsträckning inom stater för att bevaka de egna medborgarna, men utvecklingen sker i skymundan och utan demokratisk kontroll. Inte ens folkets företrädare har full inblick i hur övervakningssystemen fungerar. Denna massövervakning fortsätter dessutom att utvecklas.

Texten kan du läsa här och finns också att läsa i boken ”Att samtala fram en ny värld”

Ordfront kommer även under bokmässan att uppmana besökarna att skriva under Amnestys kampanj för att få Obama att benåda Snowden. Gör det du också!

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen