Nomineringsanmodan inför årsstämman 15 juni!

Dags att nominera inför föreningen Ordfronts årsstämma 2024

Styrelseledamot i föreningen Ordfront
Styrelsens ledamöter förväntas

• att delta väl förberedd på styrelsemöten och anmäla förhinder i god tid.
• att medverka och arbeta vid MR-dagar, Bok & Bibliotek m.fl. arrangemang.
• att leda/medverka/delta i kurser/seminarier.
• att vid behov bistå praktiskt i olika sammankomster.
• att sprida information om Ordfront och dess aktiviteter via sociala medier/nätverk.
• att aktivt värva/engagera nya medlemmar.
• att delta i något av föreningens arbetsråd, exempelvis redaktionsrådet.
• att medverka i undersökningar/utredningar.

Revisor och revisorssuppleant
Revisorerna skall fortlöpande granska verksamheten i föreningen.

Valberedning
Valberedningen ska till ordinarie årsstämma föreslå val av stämmoordförande, val av
styrelse, styrelseordförande, revisorer samt lägga fram förslag till ny valberedning för nästa
mandatperiod. Valberedningen skall eftersträva mångfald i föreningsstyrelsen.

Om att nominera
Skicka din nominering senast 19 april 2024 till larsolofberglund@gmail.com.
Vi vill ha följande uppgifter till nomineringen:

  1. Namn, bostadsort, e-postadress och telefonnummer.
  2. Vilket val som nomineringen avser.
  3. Kort presentation och motivering.
  4. Den nominerade ska vara medlem i föreningen Ordfront, tillfrågad och tackat ja.
    Du kan naturligtvis även nominera dig själv!

Kontakt valberedningen
Lars Berglund
larsolofberglund@gmail.com
070-591 05 77

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen
Föreningen Ordfront

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen