Ordfront följer Ship to Gaza’s arbete

Den 13 juni hade föreningen Ordfront ett samtal med Ship to Gaza’s talesperson Victoria Strand. År 2010 fick Ship to Gaza föreningen Ordfronts demokratipris för deras initiativrika och konkreta handlingar för att stödja befolkningen i Gaza, och vi bjöd nu in till samtal för att få höra hur det går med deras arbete och den pågående resan ner till Gaza.
Under samtalet berättade Victoria Strand om hur blockaden av både import och export drabbar invånarna i Gaza, där fattigdomen ökar och arbetslösheten idag ligger på 43 % och därmed är den högsta i världen. Befolkningen lider allvarlig brist på tillgång till rent vatten, elektricitet och fungerande avloppssystem. Sedan Gazakonflikten i augusti 2014, som var den blodigaste konflikten sedan 1967, har situationen i Gaza förvärrats ytterligare och många barn lider av posttraumatisk stress.
Victoria Strand berättade även om utmaningarna för Ship to Gaza, hur de utsatts för påtryckningar och sabotage och anklagats för att sprida antisemitism, och om svårigheterna att hitta alternativa vägar in i Gaza som skulle förbättra chanserna att nå fram. Hon berättade också om det stora stöd de har fått i många av de hamnar där de lagt till under sina resor och om hur detta stöd fört båtarna framåt. Fiskebåten Marianne av Göteborg lämnade Sverige i maj för att ta sig till Gaza med bl.a. medicinsk utrustning och solpaneler till sjukhuset i lasten. Resan kan du följa på Ship to Gaza’s hemsida.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen