Ordfront presenterar Hans Corell

Biträdande generalsekreterare för rättsliga frågor och Förenta Nationernas juridiska rådgivare från mars 1994-2004. Från 1962 till 1972 tjänstgjorde han inom det Svenska domstolsväsendet och 1972 gick han till justitiedepartementet, för att 1979, ta tjänsten som direktör för avdelningen för administrativ och konstitutionell rätt. År 1981 blev han utnämnd till chefsjurist vid justitiedepartementet. Han var ambassadör och biträdande sekreterare för juridiska konsulära frågor i utrikes-
departementet 1984-1994.

Sedan hans pension från offentlig tjänst 2004 är han engagerad i många olika aktiviteter inom juridiska områden, bland annat som juridisk rådgivare, föreläsare och medlem av olika styrelser. Han är även aktiv i International Bar Association, Stockholms Centrum för Internationell Rätt och Rättvisa och Haaginstitutet för Legalisering. Han var styrelseordförande vid Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet från 2006-2012.

När och var?

 

Who will protect our human rights in the future?

Fredag 10 november 10:30 – 12:00
Hammarskjöldsalen

Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?

Fredag 10 november 13:00 – 13:30
Miniseminarium, Globala scenen

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen