Demokrati och mänskliga rättigheter – hänger de ihop?

Välkommen på föreläsning med Ordfronts Anna Wigenmark!

Demokrati är ett begrepp som sannolikt de flesta känner igen. Vad det är och vad det betyder. Mänskliga rättigheter har också många en uppfattning om. Men är det två olika storheter eller finns det ett samband? Kan folkets vilja begränsas av regler om mänskliga rättigheter? Är alla människors lika värde och rättigheter en förutsättning för en demokrati? Och vilka internationella spelregler finns när det gäller försvaret för demokratin?Välkommen till ett samtal där vi bland annat pratar om folkomröstningar i Ungern om HBTQI-rättigheter, om abortlagarna i Texas och åtal mot människorättsförsvarare. Och kanske lite om Afghanistan…

Tid: 16 september 18.00-19.30

Plats: Digitalt event via zoom

För anmälan och länk till samtalet, hör av dig till gavleborg@diskriminering.org eller info@ordfront.se

Samtalet är en del av Demokrativeckan i Gävleborg. Arrangör: Antidiskrimineringsbyrån i Gävleborg

Varmt välkommen!

Anna Wigenmark
Ordfronts generalsekreterare, MR-jurist, tidigare journalist. Har utbildat poliser i Moldavien, parlamentariker i Turkiet och civilsamhällesorganisationer i Sverige mm. Anna har i många år granskat hur Sverige lever upp till sina internationella MR-åtaganden och har aktivt arbetat mot framförallt FN:s olika granskningskommittéer. Hon har deltagit som expert i internationella konferenser kring frågor kopplade till skyddet för mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen. Hon företrädde de båda asylsökande egyptier som av CIA avvisades till tortyr i Egypten och arbetade i över tio år för deras upprättelse.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Scroll to Top