Föreningen Ordfront och Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

År 2019 års upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, närmar sig med stora steg. Denna gång kommer arrangemanget att äga rum på Konsert & Kongress i Linköping den 14 – 16 november. Årets tema är, som tidigare har utannonserats, ”Rätten till hälsa”.

Föreningen Ordfront, som är huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna, kommer att medverka i såväl monter- som seminarieform. Mer detaljer om våra olika seminarier kommer längre fram, men ett par av de ämnen som kommer att behandlas är äldres rätt till hälsa samt den svenska förlossningsvården. I det senare medverkar författaren och journalisten Lisa Bjurwald.

Sammantaget under MR-dagarna kommer ett 80-tal utställarorganisationer att finnas på plats för att belysa frågor som rör olika aspekter av hälsa som en mänsklig rättighet. För att lyfta fram ytterligare ett urval av dess aspekter kan nämnas sexuell hälsa, ojämlik vård, klimatets roll för vår hälsa, nationella minoriteter och hälsa, tillgången till kirurgi och sjukvård samt psykisk och existentiell hälsa.

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade människor, som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dessa högre upp på den politiska dagordningen.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen