Föreningen Ordfronts integritetspolicy

Den 25 maj träder en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation), eller Datasäkerhetsförordningen på svenska, i kraft.

Att vara skyddad från intrång i privatlivet är en mänsklig rättighet och vi på föreningen Ordfront har alltid varit måna om din integritet. Det betyder bland annat att vi inte ber dig att lämna fler uppgifter om dig själv än vad vi behöver för att leva upp till vårt gemensamma avtal (medlemskap) eller övriga överenskommelser, som prenumeration på vårt nyhetsbrev, köp av böcker eller profilmaterial (T-shirts, Ordfrontkassar exv.) eller deltagande på någon av våra kurser, utbildningar, konferenser, seminarier eller andra samtal. Det innebär också att vi inte sparar dina uppgifter längre än nödvändigt.

Om du är medlem i föreningen Ordfront så betyder det att du har ingått ett avtal med oss där du bland annat erhåller våt medlemstidskrift, Ordfront Magasin mot en medlemsavgift. För att kunna fullfölja avtalet finns en del av dina personuppgifter – (namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och, ifall du betalar via autogiro, ditt personnummer och bankkontonummer) – förvarade i vårt medlemsregister, och lagras där i upp till max sju år efter senast avslutat uppdrag/beställning. Att de sparas en tid efter avslutat medlemskap är framförallt för att vi enligt lag är skyldiga att spara vissa finansiella uppgifter. Dina uppgifter kan under en kortare den tiden användas för erbjudanden om förnyat medlemskap.

Eftersom ett abonnemang på Ordfront Magasin ingår i medlemskapet ges även tryckeriet (Carlshamn Tryck och Media AB) tillgång till ditt namn och din postadress.
Om du är en av de personer som genom åren lånat ut pengar till föreningen Ordfront (utvecklingslån) eller till Ordfront AB kan också ditt personnummer ha lämnats in till föreningen. Detta var i så fall för att kunna säkerställa din identitet.

Om du har valt att prenumerera på något av våra nyhetsbrev (från Föreningen, Mänskliga Rättighetsdagarna eller Demokratiakademin) så ingår du i den maillista vi använder för att skicka nyhetsbrev. Dessa nyhetsbrev skickas ut via e-post, till angiven e-postadress. I varje nyhetsbrev från Ordfront finns information om hur du enkelt kan avregistrera dig från framtida nyhetsbrev. När du har avregistrerat dig från maillistan förstörs dina uppgifter omgående.

Vi publicerar inga personuppgifter, vare sig i text eller bild, på hemsidorna eller sociala medier, eller de nyhetstjänster som vi använder utan ditt samtycke.
Dina personuppgifter kan också finnas i vårt IT-system i form av e-postmeddelanden. Där sparas inga känsliga uppgifter och övriga uppgifter sparas enbart så länge som det är nödvändigt för att kunna hantera den fråga eller information som du eller vi har bett om. Eftersom vi har en extern tjänst som sköter vårt IT-system, har vi också ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem.
Föreningen Ordfront och Mänskliga Rättighetsdagarna använder nyhetstjänsten Mynewsdesk. Här kan du läsa MyNewsDesk’s integritetspolicy.

Dina uppgifter stannar hos oss. Vi delar inte med oss av medlemsregistret eller nyhetsbrevslistorna till andra organisationer eller kommersiella kanaler. I den mån en organisation som vi samarbetar med vill skicka information till Ordfronts medlemmar, skickar vi själva ut materialet, inte samarbetsorganisationen.

Personer som söker jobb eller praktik hos Föreningen Ordfront
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska genomföra rekrytering. Uppgifter som kan lagras är e-post, personnummer, namn, adress, telefonnummer, CV, omdömen om dig. Uppgifterna lagras under pågående rekrytering och maximalt ett år därefter .

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi raderar dina personuppgifter, så hör av dig till info(a)ordfront.se. En förutsättning till en fullständig radering är att detta inte strider mot lag, exv. regler om att spara bokföringsmaterial eller om de är en förutsättning för att ett ingått avtal ska kunna respekteras.
Om du har frågor i övrigt är du också välkommen att höra av dig till info@ordfront.se

Särskilt om personuppgifter kopplade till deltagande i konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna
Mottagare av programtidning
MR-dagarna har personuppgifter i utskickslistor för programtidningen. Här lagras uppgifter om de personer som vi skickar programtidningen till efter tryck. Dessa uppgifter innehåller namn, organisation och adress. I denna lista ingår både privatpersoner som själva anmält att de vill ha tidningen samt personer som i sin yrkesroll får tidningen. Listan delas med tryckeriet som gör direktutskick av tidningen till dessa adresser.

Volontärer
För volontärer har MR-dagarna samlat in kontaktuppgifter som; för- och efternamn, bostadsort, e-postadress, kostbehov, tillgänglighetsbehov, sysselsättning, organisation/skola/arbetsplats, telefonnummer. Uppgifterna lagras ett år för att kunna nå volontärer med utvärderingar och erbjudanden om ny volontärtjänstgöring.

Samverkande organisationer och potentiellt samverkande organisationer
Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna upprätthålla ett pågående samarbete eller ta initiativ till ett kommande. När det gäller utställare och programarrangörer lagrar MR-dagarna kontaktuppgifter i minst sju år av bokförningsskäl. Uppgifterna som lagrats är förnanamn och efternamn, e-postadress, organisation, organisationsnummer, telefonnummer, fakturaadress. Uppgifterna delas ej med utomstående utanför kansliet. De har använts för direktkontakt med vederbörande organisationer och i marknadsföringssyfte för att informera om möjligheten att återigen delta som utställare till organisationer som deltagit tidigare år.

Även för personer anställda eller aktiva vid organisationer som inte har affärsavtal med MR-dagarna/Föreningen Ordfront kan persondata komma att lagras. Syftet är att vi ska kunna ha fortsatt kontakt med dig. Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina personuppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, i e-post eller liknande. Uppgifterna sparas endast så länge ett samarbete pågår eller i samband med att ett samarbete ska föreslås.

Deltagare vid Mänskliga Rättighetsdagarna
När det gäller personer som köper biljett till MR-dagarna via det externa biljetthanteringssystemet, läs separat integritetspolicy. Mänskliga Rättighetsdagarna kan också komma att spara de uppgifter som lämnas i samband med biljettköp/bokning, dvs. namn, e-postadress och postadress, för att skicka information per e-post om arrangemanget. Dina personuppgifter används för att kunna genomföra verksamheten, tillgodose dina önskemål kring exempelvis tillgänglighet och kost, skicka relevant information, fakturera, skapa nätverk, samt för att efter genomförd konferens skicka utvärderingar.
Bilder från tidigare års konferenser innehåller även personuppgifter då det går att identifiera vem personen på bilden är och uppgifter om namn. Samtycke har dock inhämtats från fotograf. Bilderna används i marknadsföringssyfte av MR-dagarnas kansli.

Talare och potentiella talare
MR-dagarna har även listor som innehåller persondata om talare samt potentiella talare från tidigare år, innehållande personuppgifter i form av namn, e-post, adress och telefonnummer. Dessa kontaktuppgifter sparas för att underlätta för kansliet att bjuda in talare till konferensen. Listorna används bara av kansliet och delas inte med någon utomstående.

Vill du veta vilka uppgifter vi sparat om just dig, eller vill du att vi raderar dina personuppgifter, så hör av dig till info(a)ordfront.se. En förutsättning till en fullständig radering är att detta inte strider mot lag, exv. regler om att spara bokföringsmaterial eller om de är en förutsättning för att ett ingått avtal ska kunna respekteras.

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Dataskyddsinspektionen

Om du har frågor i övrigt är du också välkommen att höra av dig till info@ordfront.se

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen