Ordfront granskar asylprocessen: reportagebok

Vi på Ordfront magasin vill göra en ordentlig journalistisk genomlysning av Sveriges hantering av asylsökande sedan sommaren 2016, då den nya, strängare, tillfälliga asyllagen infördes. Vi har redan börjat. Du kan läsa grävjobbet om Migrationsverkets diskrepanser i bedömning här, och reportaget om sexuella övergrepp på asylsökande här.

Men vi är en liten redaktion, och detta är ett stort projekt. Vi behöver hjälp för att kunna göra det ordentligt. Därför startar vi den här insamlingen, för att få medel till journalistiskt arbete som research och intervjuer. Och till att trycka slutresultatet i en bok. Sanningen om vad som hänt och händer är viktig. Det officiella Sveriges handlingar måste granskas, missförhållanden lyftas för att kunna rättas till.

Vi på Ordfront magasin har länge skrivit om Sveriges asylpolitik. Mänskliga rättigheter och global politik, inte minst flyktingars förhållanden, tillhör våra kärnbevakningsområden. Men sommaren 2016 hände något speciellt. En redan restriktiv hållning blev nästan fientlig. Som politisk signal må de tillfälliga lagarna från sommaren 2016 varit tydlig, som byråkrati och praktik blev den upphov till stor oreda och rättsosäkerhet.

Vi hörde berättelser. Från asylsökanden, från offentliga biträden, från gode män. Från aktivister som engagerat sig i att ta emot och hjälpa flyktingar som kommit till Sverige. Från tjänstemän på Migrationsverket och domstolar. Systemet slutade fungera, ens hyfsat. Slump och orättvisor blev vardag. I ett land som ser sig själv som regelstyrt, rättvist, ordentligt.

Du har säkert hört och läst flera själv. Om orättvisa bedömningar, om brutala utvisningar, om missvisande åldersbedömningar. Om undermåliga boenden. Om obegripligt kallhjärtade domar i Migrationsdomstolen. Om asylskäl som verkar bedömas mycket olika. Lagarna har drabbat alla som sökt asyl i Sverige sedan det ödesdriga datumet 25 november 2015. Det svenska samhället: stat, Migrationsverk, kommuner, har hanterat tiotusentals människor, många barn och unga, med en stränghet som sticker ut i vår tid och plats i världen. Och när vi lyssnat, började vi undersöka. Vi har redan påbörjat vår granskning. Men som sagt arbetet är stort. För stort för oss att klara av – men för viktigt att låta bli. Så nu ber vi dig att hjälpa oss. Vi vill vända på varje sten. Hjälp oss fortsätta! Varje bidrag är viktigt. Om du inte kan eller vill ge själv – berätta för andra om vad vi håller på med! Tack.

Vi som kommer arbeta med boken är:

Johan Berggren, chefredaktör Ordfront magasin sedan 2006.

Hanna Gisslén, redaktör på Ordfront och frilansjournalist. Fick 2017 Publicistklubben Västras pris för bästa examensarbete på JMG. I Ordfront magasin 2 2018 kan du läsa hennes avslöjande grävartikel om diskrepansen i avslagna asylansökningar mellan olika Migrationsverkskontor.

Hiram Li, frilansjournalist, baserad i Malmö, specialiserad på att bevaka asylärenden och flyktingfrågor. Har skrivit flera artiklar i Ordfront magasin om asylsökande i Sverige. I Ordfront magasin 2 2018 kan du läsa hans avslöjande om sexuella övergrepp på unga asylsökande av myndighetspersoner.

Flera skribenter tillkommer.

Risks and challenges
Utmaningen i detta projekt är att gallra och gräva, och skildra det väsentliga. Vi menar och tror att vårt publicistiska och journalistiska kunnande och vår erfarenhet gör oss lämpliga för uppgiften.

Vittnesmål och berättelser finns många. Såväl från asylsökande som gode män, offentliga biträden, familjehemsanställda, tjänstemän på Migrationsverk och poliser. Vad vi har att göra är att hitta de röda trådarna, och både enskilda och systematiska brister i Sveriges agerande i asylhanteringen de senaste 2 åren. Och renodla och lyfta fram: för diskussion, för insikt, för förändring.

Risken med detta arbete löper är att vi förlorar sikten och riktningen: men genom metodiskt redaktionellt och journalistiskt arbete hoppas vi hålla huvudena kalla och arbeta mot slutmålet. Att göra en ordentlig kritisk genomlysning av alla delar i den svenska asylprocessen som den sett ut sedan sommaren 2016, och ge ut resultatet i en bok.

Föreningen Ordfront har förut gett ut flera debattböcker som fått stort genomslag.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen