Vägra vara maktlös! Samtal med Carl Schlyter den 10 juni

Den 10 juni får vi besök av riksdagsledamoten Carl Schlyter (MP), som samtalar om hur vi kan vägra vara maktlösa. Det är ingen naturlag att allt mer makt koncentreras till allt färre, inte heller att demokratin inskränks och begränsas när samhället och välfärden kommersialiseras i allt snabbare takt. Utvecklingen kan och måste vändas.

Demokratin måste flytta fram positionerna. Det finns goda exempel från många länder, inte minst hur ekonomin och arbetslivet kan demokratiseras. Vi måste finna nya former för det demokratiska samtalet. Kan vi lära av Alternativet i Danmark, Bernie Sanders i USA, Podemos i Spanien?

Carl Schlyter har lång erfarenhet av svensk och europeisk politik, på gott och på ont, i stora och små sammanhang. Han har varit aktiv i Stockholm, suttit i partistyrelsen och var verksam som Europaparlamentariker 2004-2014, och är aktiv ”motionär” både i riksdagsarbetet och internt inom partiet.

Carl Schlyter
Foto: Riksdagen

Carl blev, tillsammans med Annika Lillemets, Valter Mutt och Jabar Amin, under 2016 omtalade för sin öppna kritik av den egna partiledningens linje i flera frågor. Det handlade om sakfrågor som den skärpta flyktingpolitiken, beslutet att låta Vattenfall sälja sina kolgruvor och om det s.k. värdlandsavtal som Sverige tecknat med NATO, men också om den lydnadskultur som de anser har vuxit fram inom partiet. ”Vi tror på att självständigt tänkande människor som utmanar hierarkier leder samhället framåt”, skrev de fyra i en debattartikel i Aftonbladet i november 2016.

Carl har gjort studieresor till olika länder och platser där folk testar nya sätt att fördela ägande, arbete och pengar, och nya sätt att fatta beslut.

Nu vill han berätta om sina erfarenheter och höra hur du ser på demokratins ställning i Sverige och världen idag. Vilken sorts demokrati vill du ha? Och vilken roll kan en oberoende förening som Ordfront spela för att utveckla och stärka demokratin?

Tid: 10 juni kl. 14.30-16.00

Plats: Karlbergsvägen 66A, Stockholm

Samtalet är kostnadsfritt. Anmäl dig till info@ordfront.se senast den 26 maj.

Varmt välkommen!

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen