Ordfront presenterar Joy Ngozi Ezeilo

Aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och är aktivist, feminist och professor i juridik och dekan vid civil- och offentligrättsliga institutionen, juridiska fakultetet, vid University of Nigeria i Enugu. Joy Ngozi Ezeilo har anlitats som konsult/undervisare i mänskliga rättigheter, genusfrågor, styrelseformer och konfliktlösning av många internationella och nationella organisationer, bland annat, […]

Ordfront presenterar William (Bill) Pace

Verkställande direktör för World Federalist Movement –Institute for Global Policy* och grundare samt samordnare för NGO-koalitionen för den internationella brottmålsdomstolen (ICC). En sammanslutning som idag har fler än 2500 civilsamhällesorganisationer från hela världen, kopplade till sig. Bill Pace, är vapenvägraren från Vietnamkriget som hittade vägen till sitt globala fredsarbete, via astronomin och Albert Einsteins texter […]

Ordfront presenterar Steven Watt

Ursprungligen från Skottland, har en juridisk examen från University of Aberdeen, diplom i juridisk praxis från University of Edinburgh, och en Master of Laws degree (LL.M.) i internationella mänskliga rättigheter från University of Notre Dame. Innan han bosatte sig i USA arbetade Watt i tre år som offentlig försvarare och juridisk rådgivare för Salomonöarnas regering. […]

Ordfront presenterar Rolf Künneman

Rolf Künneman, är en av grundarna till FIAN International – Food first International Information and Action Network och var mellan åren 1986 och 2004 dess Generalsekreterare. Under den perioden byggde Rolf upp organisationen, som har ett ursprung i Amnesty men som tidigare än den organisationen valde att lyfta fram ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter generellt […]

Ordfront presenterar Hans Corell

Biträdande generalsekreterare för rättsliga frågor och Förenta Nationernas juridiska rådgivare från mars 1994-2004. Från 1962 till 1972 tjänstgjorde han inom det Svenska domstolsväsendet och 1972 gick han till justitiedepartementet, för att 1979, ta tjänsten som direktör för avdelningen för administrativ och konstitutionell rätt. År 1981 blev han utnämnd till chefsjurist vid justitiedepartementet. Han var ambassadör […]

Samtal: Transparens, integritet och ansvarsutkrävande för utveckling

Transparency International Sverige och Föreningen Ordfront välkomnar dig till ett samtal med Thuli Madonsela, tidigare Public Protector från Sydafrika, söndagen den 12 november. Moderator är Marika Griehsel, mångårig Afrikakorrespondent. Rollen som Public Protector gav enligt Thuli Madonsela själv det sydafrikanska folket en röst samtidigt som ansvariga beslutsfattare fick ett samvete. Under sina sju år (2009-2016) […]