Ingemar Folke – Upphäv inskränkningarna

Ledare

Den 1 januari 2023 inskränktes yttrandefriheten och informationsfriheten genom ändringar i våra mediegrundlagar och i brottsbalken. Ändringarna passerade under rubriken ”utlandsspioneri”. De utgör den allvarligaste begränsningen av vår yttrandefrihet och informationsfrihet som har gjorts sedan tryckfrihetsförordningen (TF) kom till 1949.

Under hösten 2022 startade en grupp jurister, journalister och pressfrihetsvänner en kampanj med syfte att få dessa inskränkande bestämmelser upphävda så fort som det går. Vi vet att motståndet mot inskränkningarna var brett.  Nu vill vi motverka att det tillstånd som den svenska yttrandefriheten har hamnat i börjar uppfattas som normalt och omöjligt att göra något åt.

På den här kampanjsidan, vår anslagstavla, kan du läsa om vad de genomförda ändringarna i TF och brottsbalken innebär. Här hittar du också länkar och uppgifter om redan publicerade artiklar och debattinlägg i ämnet. Hur kommer det sig att ändringarna i vår lagstiftning gjordes och hur såg vägen ut under de tio år som utredningarna pågick? Du hittar information även om detta.

Sverige var det första landet i världen som införde en tryckfrihetsförordning av grundlags valör, av Unesco nyligen förklarad som ett världsminne.  Detta skedde 1766, för över 250 år sedan. Under seklernas gång därefter har kampen om det fria ordet böljat av och an. Inskränkningar har införts, och avskaffats. Ur tryckfrihetens historia finns flera uppmuntrande exempel på framgångsrikt försvar av friheten.

Vad kan du göra?

– Håll vårt nätverk informerat om sådant som du läser och skriver om ”utlandsspioneri”. Skicka in länkar eller kopior av artiklar till info@ordfront.se Hit anmäler du också ditt intresse om att vara del av nätverket och medverka på möten, digitala eller fysiska.

– När vi i nätverket anordnar fysiska möten och/eller över länk, se till att dina kontaktuppgifter är aktuella, så att du kan delta.

– Sprid kännedom om vårt nätverk och om dess *anslagstavla* till personer som är eller borde vara intresserade.

– Det finns idéer om att redan nu göra informativa aktioner i ämnet vid lämpliga tillfällen. Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september och Mänskliga Rättighetsdagarna i november i Helsingborg är exempel på sådana tillfällen. Vi behöver vara många för att genomföra aktioner, dela därför gärna med dig till nätverket av idéer du själv har om detta.

Ingemar Folke

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen