Demokratipriset

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. I år hålls prisceremonin på Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping i november. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk person i Sverige som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. Alla medlemmar i Föreningen Ordfront kan nominera kandidater till priset.

En nominering ska bestå av namn på den nominerade, kontaktuppgifter samt en motivering. Förslaget ska helst vara förankrat hos den nominerade.

2017 års Demokratipris tilldelades Rörelsen för att bevara Sollefteå BB, för sin enträgna strid för det lokala samhällets överlevnad och allas tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. En hel bygd har gått ihop och kämpar för att få behålla vitala delar av sjukvården. Där politikerna svikit har människor tagit över och fortsätter sin envisa kamp. Det är inte bara ett sjukhus det handlar om, utan en kamp om demokratins själva kärna, att alla är med. Om inte nedläggningarna stoppas blir det ytterligare ett led i avfolkningen av landsbygden. Den folkliga mobiliseringen har inspirerat alla som kämpar för livskraftiga bygder utanför universitetsstäder. Upproret tände dessutom gnistan som skapade ett svenskt BB-uppror för värdiga villkor för anställda i förlossningsvården i hela Sverige.

Priset delas mellan tre parter, som alla är utflöden av samma kamp: Föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus, Nätverket BB-ockupationen samt det medlemsägda vårdföretaget, VOON – Vård & Omsorg i Norrland.

Den 10 januari 2018 sände SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage om BB-ockupationen i Sollefteå. Föreningen Ordfront anser att Uppdrag Gransknings reportage om Sjukhusstriden i Sollefteå ger en snedvriden och orättvis bild av BB-ockupationen och protesterna mot nedläggningarna, och har därför valt att anmäla inslaget till Granskningsnämnden för radio och TV. Läs hela motiveringen till anmälan här.

Tidigare pristagare

2016: Refugees Welcome Sweden & Refugees Welcome Sverige

2015: Läkare i världen

2014: Edward Snowden

2012-2013: Paus

2011: Elkouria Amidane, demokratiaktivist från Västsahara som lever i exil i Sverige och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan

2010: Ship to Gaza

2009: Nätverket Ofog

2008: Åke Nyström, ungdomssamordnare i Mora kommun och föreningen IOGT-NTO

2007: Juno Blom, jämställdhetshandläggare och utbildare

2006: Åke Dansk, fackligt aktiv metallarbetare från Sandviken

2005: Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) och nätverket Ingen människa är illegal

2004: Kickis Åhre Älgamo och Breen Atroshi

2003: Peter Althin, Göran Högberg, Bengt-Göran Johansson, Tuva-Stina Lindén och Dick Sundevall

2002: Författare och debattören Göran Greider och författare och forskaren Bengt Nerman

2001: Ungdomsgruppen LAVA på Kulturhuset, Stockholm

2000: Fotografen Elisabeth Ohlsson och rektorn Ulla Löfgren

1999: ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige

1998: Juristen Madeleine Leijonhufvud

1997: Ambulansförarna Susanne Trygg, Dick Tornefjäll och Peter Wärnberg

1996: Åseleborna och Ingrid Segerstedt Wiberg

1995: Journalisten Jesús Alcalá

1994: Fackklubbarna vid Monark i Varberg

1993: Journalisten Margareta Norlin