Läxhjälpsföretag får Demokratipriset 2023

Det blir Sanna Wolk, professor i juridik och hennes projekt, Nolla Utanförskapet, som tilldelas föreningen Ordfronts Demokratipris 2023. NU nominerades till priset av C-H Forssbeck som motiverade förslaget med att ”NU främjar socialt ansvar och motverkar utanförskap i en demokratisk anda för att skapa ett jämlikt Sverige”.

NU:s idé är att koppla samman elever som på ett eller annat sätt befinner sig i ett utanförskap – ett utsatt område, dålig självkänsla, obefintliga nätverk eller avsaknad av framtidstro – med företag som ställer upp som läxhjälpare för elever i åk 8,9 och gymnasiet. Läxhjälpen utförs i företagens egna lokaler och av dess egen personal. ”Mötesplatserna på de olika företagen ger skolmotivation och inspiration till både gymnasie- och universitetsutbildning samtidigt som nätverk och kontaktytor för både företag och ungdomar skapas” förtydligar Forssbeck.

Demokratiprisjuryn, vilken i år har bestått av styrelseledamöterna Kent Pettersson, Eva Conradzon och Elin Thomasson fastnade för förslaget och motiverar sitt beslut så här:

”Nolla Utanförskapet arbetar på ett nytänkande sätt med att knyta kontakter mellan människor i utanförskapsområden och företag i Sverige. Läxhjälp på plats på företag och ett långsiktigt engagemang skapar möjligheter till utbildning och deltagande i samhället för människor som annars kanske inte fått den möjligheten. Det arbetet med att stärka demokratin genom att inkludera fler vill vi uppmärksamma genom Demokratipriset 2023.”

Priset delas ut under Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta. 

Rulla till toppen